Energi · Syrekvisset

Syrekvisset

Folk flyr från strider mellan armén och befrielserörelsen OPM i Västpapua.

Välkommen till Syres quiz! Ja, eller quiz, eller frågesport om du så vill. Med frågor om aktuella händelser, samhällsfrågor och annat som kan vara kul att veta. Facit hittar du längst ner.

Över hundra personer har dött och 100 000 hus har skadats i de värsta översvämningarna i Sudan på ett sekel. Nu hotar det stigande vattnet från Nilen även landets över 2 000 år gamla pyramider och undantagstillstånd har utlysts. I januari 2005 slöts ett fredsavtal mellan den sudanesiska regeringen och rebellgruppen Sudan people’s liberation army, vilket ledde till en delning av landet. Den 9 juli 2011 delades så Sudan i två stater då en del av landet utropade sig som självständig stat, och är alltsedan dess världens yngsta stat. Vad heter denna stat?

1   Östsudan

X   Sydsudan

2   Västsudan

2. Vad heter folkgruppen?

För första gången träder två militärer från Myanmar fram och vittnar om slakten av en muslimsk folkgrupp från delstaten Rakhine i Myanmar. Enligt FN är folkgruppen en av världens mest förföljda folkgrupper, Human rights watch har beskrivit förföljelsen av dem som etnisk rensning. Vad heter folkgruppen?

1  Rohingyer

X  Romani

2  Rojava

3. Var ligger Area 51?

Ett internationellt forskarlag har funnit tecken på mikroskopiskt liv i planeten Venus atmosfär. Man har hittat fosforföreningen fosfin som är ett sorts avfall som kommer från levande organismer. Och på tal om utomjordingar. Rykten påstår att USA:s militär förvarar kraschade UFO:n vid militärbasen Area 51, tillsammans med tillfångatagna och döda utomjordingar. Det påstås också att amerikanerna till och med samarbetar med utomjordingar, och att Area 51 då är tänkt att utgöra basen här på jorden vid ett utbytesprogram mellan utomjordingar och människor. Var ligger Area 51?

1 Sonoraöknen

X Cape Canaveral

2 Mojaveöknen

4. Var ligger landet?

Konflikten i Västpapua har eskalerat sedan Indonesien ökat sin militära närvaro. Västpapua är efter en kritiserad FN-omröstning 1969 en del av den indonesiska arkipelagen. Strider rasar nu mellan indonesiska armén och befrielserörelsen OPM, Rörelsen för ett fritt Papua. På vilken ö ligger Västpapua?

1 Nya Guinea

X Sulawesi

2 Timor

5. Hur mördades han?

Den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj överlevde efter att ha blivit förgiftad med nervgiftet novitjok inför en flygresa till Moskva. Världshistoriens kanske mest kända giftmord skedde när filosofen Sokrates år 399 f Kr tvingades dricka en giftbägare, eftersom han anklagats för att förleda ungdomen. Vad innehöll denna bägare, som leder till att musklerna försvagas och den drabbade får kramper, och andningsmuskulaturen förlamas vilket i sin tur leder till kvävning?

1 mistel

X belladonna

2 malört

3 odört

6. Vad heter sjukdomen?

”Den största folkhälsoframgången i Afrika sedan utrotningen av smittkoppor.” Så beskriver WHO det faktum att polio i dag förklaras utrotat på den afrikanska kontinenten. Vilket annat namn brukar polio benämnas med?

1 lungröta

X  bleksot

2 strypsjuka

3  fransosen

4  vattuskräck

5  barnförlamning

7. Varför blåstes Preemraff av?

I måndags drog Preem tillbaka sin ansökan om att bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil. Vilket skäl uppgav bolaget?

1 Parisavtalet skulle vara svårt att hålla om utbyggnaden sker.

X Ekonomiska skäl.

2 ”När politiken visar vägen följer investeringarna efter, och regeringen har varit väldigt tydlig i att de prioriterar en grön omställning.”

8. Vad är inte sant om Sveaskog?

Sveriges minst attraktiva miljöpris Greenwashpriset 2020 har tilldelats statliga Sveaskog. Vad är inte sant om skogsbolaget?

1 Att skjuta älg från helikopter är ett lämpligt sätt att vårda skogen, enligt Sveaskog.

X Sveaskog har planerat att avverka skog i en ekopark, där rödlistade insekter lever.

2 Sveaskog lovade under prisutdelningen att sluta kommunicera att skogsbruket är ”hållbart”.

9. Varför ska fåglarna isoleras?

Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet planerar att isolera 400 svartvita flugsnapparungar i små lådor under ett års tid. Vad vill de ta reda på?

1 Hur fågelungar lär sig sång.

X Om fågelungar överlever i total isolation.

2 Hur fågelungar som levt ett år i en 42x79x55,5 cm stor låda därefter klarar ett liv i det vilda.

10. Varför heter det raketspis?

I Syres reportage i dag får du lära dig hur man bygger så kallade raketspisar. Men varifrån kommer namnet?

1 Spisens ljud påminner om en raketmotor.

X Ordet är en försvenskning från uppfinnarens namn, Carola Rackete.

2 Precis som avancerade raketmotorer drivs ugnarna av flytande väte. 

—–

—–

—–

—–

—–

Facit

1: X Sydsudan

2: 1 rohingyer

3: 2 Mojaveöknen

4: 1 Nya Guinea

5: 3 odört

6: 5 barnförlamning.

7. X Ekonomiska skäl

8: 2 Sveaskog lovade under prisutdelningen att sluta kommunicera att skogsbruket är ”hållbart”.

9: 1 Hur fågelungar lär sig sång.

10: 1 Spisens ljud påminner om en raketmotor.