Radar · Miljö

SJ fälls för vilseledande slogan i klimatreklam

SJ fälls för vilseledande miljöpåstående.

SJ har använt sig vilseledande miljöpåstående i samband med en reklamkampanj. Det fastslår nu Reklamombudsmannens opinionsnämnd, efter att två privatpersoner tidigare anmält tågjätten.

Den nu avslutade reklamkampanjen, som bland annat marknadsfördes på SJ:s hemsida och Facebooksida, innehöll ett påstående om att ”en flygresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut lika mycket koldioxid som 40 000 tågresor på samma sträcka”.

Två privatpersoner anmälde reklamkampanjen till Reklamombudsmannen för vilseledande miljöpåstående, då de menade att beräkningen om att en flygresa mellan storstäderna motsvarade 40 000 tågresor var felaktig samt baserad på vilseledande fakta.

Uppgifterna korrigerades

SJ menar att beräkningen om 40 000 tågresor gjordes utifrån fllygbolaget SAS koldioxidkalkylator, som vid tidpunkten då beräkningen gjordes ska ha angivit att koldioxidutsläppet för en flygresa mellan Stockholm och Göteborg vid en jämförelse med tågets koldioxidutsläpp motsvarade 40 000 tågresor.

Tågjätten korrigerade dock senare uppgifterna i utskick till privat- och företagskunder från 40 000 till 25 000 tågresor, då man menade att SAS uppdaterat eller ändrat siffrorna i sin miljökalkyl och att samma flygresa enligt de nya uppgifterna istället motsvarar ungefär 25 000 tågresor. 

Reklamombudsmannens opinionsnämnd, som har granskat uppgifterna, tycker att beräkningarna som SJ använt sig av i sin reklamkampanj varit mycket osäkra. Annonsören har heller inte styrkt att beräkningsmodellen för koldioxid som använts ger en rättvisande totalbild.

Nämnden fastslår därmed att kampanjen innehöll vilseledande miljöpåstående.