Glöd · Debatt

Låt inte kanelbullen ta över djurens dag

Hur kan en kanelbulle vara värd mer än en koltrast, frågar sig insändarskribenten Lena Meigard.

DEBATT. Sedan 1931 har Djurens dag världen över firats den 4 oktober. Hur kan en kanelbulle jämställas med all världens levande, kännande varelser?

Kan en kanelbulle verkligen överskugga elefanternas matriark när hon med majestätiska och säkra steg leder sin hjord tusentals kilometer till livgivande vattenhål?

Hur kan en kanelbulle mäta sig med det lilla surrande biet som oförtröttligt pollinerar våra bär och frukter?

Hur kan en kanelbulle vara mera värd än puma-mamman som riskerar liv och lem när hon jagar guanacon för att ge mat åt sina ungar?

Hur kan en kanelbulle jämställas med daggmasken som luckrar och luftar vår matjord och håller den bördig?

Hur kan en kanelbulle vara jämbördig med koltrasten som glädjer oss människor med sin överjordiskt vackra locksång på våren?

I dessa tider av klimatuppvärmning och miljöförstöring av olika slag bör vi mer än någonsin hylla djuren och naturen. Under förra årets förödande skogsbränder i Australien beräknas att 143 miljoner däggdjur, 2,46 miljarder reptiler, 180 miljoner fåglar och 51 miljoner grodor förtärdes av elden som människan skapade med sin tanklösa livsstil.

Att låta en kanelbulle ta över och dominera en så viktig dag som Djurens dag den 4 oktober är för mig obegripligt.