Radar · Arbetskritik

KD ratar regeringens sänkta avgifter för unga

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.

KD säger nej till regeringens och samarbetspartiernas förslag om att sänka arbetsgivaravgiften för unga. Partiet föreslår en egen variant. Till skillnad från Moderaterna är KD redo att hjälpa Vänsterpartiet att väcka misstroende mot regeringen om arbetsrätten.

– Vi kommer att rösta emot dåliga regeringar och rösta för bra regeringar, säger partiledaren Ebba Busch i samband med en pressträff om partiets alternativ till regeringens budget.

– Det bästa sättet att främja bra politik, det är att byta ut regeringen.

Kristdemokraterna säger i sin budgetmotion nej till regeringens skattesänkningar för hushållen, till förmån för egna förslag om skattesänkningar på drygt 30 miljarder.

Den största av dem är en sänkning på 14,5 miljarder för de som arbetar och pensionärer. Den kan ge som mest 260 kronor i månaden i lägre skatt.

Stöd till de som får jobb

Näst störst är ett slopande av hela arbetsgivaravgiften för arbetslösa som anställs. Det ska gälla under ett år, beräknas kosta 6,2 miljarder i minskade skatteintäkter och ge 86 000 jobb.

– Vår målgrupp är inte bara 19–23-åringar, utan alla som är arbetslösa. Där regeringens stöd främst går till de som har jobb, går vårt stöd till de som får ett jobb. Det gör att vårt stöd kan vara tre gånger så stort per arbetslös, säger Jakob Forssmed, partiets ekonomisk-politiske talesperson.

– Vi måste få varenda arbetsgivare som har funderat på att anställa någon som blivit arbetslös under pandemin att göra det, och göra det nu, säger Forssmed.

Äldreomsorg och rättsväsende

Partiet vill även höja brytpunkten för statlig skatt, så att fler slipper betala statlig skatt. Kostnad: 2,3 miljarder.

Andra delar i partiets budgetförslag är satsningar på äldreomsorgen, bland annat 2,25 miljarder för att exempelvis kunna anställa fler sjuksköterskor.

Även rättsväsendet får mer resurser än i regeringens, Centerpartiets och Liberalernas budget. En särskild lönesatsning görs på polisen och KD vill även rekrytera norska poliser.

Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten och Säpo föreslås alla få mer resurser.