Radar · Integritet

Källa: Techbolag kan förse Hongkong med användardata

Myndigheterna i Hongkong kan i hemlighet ha begärt att få ta del av användaruppgifter från teknikföretag som verkar i regionen.

Stora techbolag i Hongkong kan ha fått påtryckningar under bordet från myndigheterna om att överlämna data avseende användaruppgifter. Det säger en anonym källa till The Guardian.

Mot bakgrund av att företag i Hongkong kan ha börjat lämna ut användaruppgifter i hemlighet till de kinesiska myndigheterna borde storaktörer som Facebook, Google och Microsoft vara mer öppna kring sårbarheten som detta utgör för användarna. Det säger en anonym ”högre tjänsteman inom USA:s utrikesdepartement”, till The Guardian.

Det hela uppges vara ett led i den omdebatterade säkerhetslag som instiftades i Hongkong i somras. Lagen antogs av Kinas folkkongress och trädde i kraft den 30 juni.

Kritik från Amnesty

Lagen, tänkt att användas mot alla som ”äventyrar den nationella säkerheten”, har sedan dess fått stor internationell kritik. Amnesty menar bland annat att brotten som listas i lagen – separatism, omstörtande verksamhet, terrorism, och samarbete med utländsk makt – har så breda definitioner att de kan användas för att väcka politiskt motiverade åtal för i princip vad som helst.

Enligt artikeln i The Guardian finns det en risk att myndigheterna i Hongkong nu kräver känsliga användaruppgifter från företag med hänvisning till att det ”utgör ett hot mot nationell säkerhet”.

Facebook, Google och Microsoft har i efterspelet kring detta sagt att man i nuläget har försatt alla handläggningar gällande dataförfrågningar från myndigheterna i Hongkong i ett slags stand by-läge.

”Som vi gör med vilken ny lagstiftning som helst så granskar vi den nya lagen för att förstå dess konsekvenser. Tidigare har vi i regel fått relativt få förfrågningar från myndigheterna i Hongkong, men vi pausar dessa förfrågningar nu, under tiden som vi gör vår granskning”, meddelar Microsoft i ett uttalande.

Omvärlden tvivlar

Samtidigt har det väckts tvivel från aktivister, rättsexperter och tjänstemän från den amerikanska regeringen om möjligheten för företagen att avvärja förfrågningarna från myndigheterna.

Källan i The Guardian är en av de som tvivlar.

– Det finns en möjlighet att saker pågår, men eftersom myndigheterna i Hongkong har begränsat företagen från att yttra sig, så kan företagen inte avslöja detta, säger källan till tidningen, och fortsätter.

– Företagen skulle få höra från Fastlandskina ”att ni bryter mot lagen om ni avslöjar att vi ber om den här informationen”.

Skräckexemplet Yahoo och Shi Tao

Artikeln i The Guardian tar även upp ett skräckexempel från 2004 då söktjänsten och webbportalen Yahoo lämnade ut information om journalisten Shi Tao. Detta efter en begäran från de kinesiska myndigheterna.

Shi Tao hade använt Yahoo för att skicka uppgifter om hur de kinesiska myndigheterna försökte begränsa uppmärksamheten kring årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg.

Det hela slutade med att Shi Tau arresterades och fick spendera nästan tio år i fängelse.