Radar · Morgonkollen

Vindkraftens påverkan på vilt ska studeras

Forskarna ska studera hur älg, varg och järv påverkas i områden där vindkraften byggs ut.

Ett nytt forskningsprojekt ska studera hur älg, varg och järv påverkas i områden där vindkraften byggs ut.

Projektet är ett samarbete mellan Värmlands och Dalarnas länsstyrelser och norska systermyndigheter på andra sidan gränsen.

Det är än så länge inte känt hur vindkraften påverkar djurens beteende. Forskarna ska därför studera rörelsemönster hos GPS-försedda älgar, järvar och vargar i de berörda områdena.

”Dessutom vill vi undersöka hur en utbyggnad av vindkraft påverkar jakten på älg samt jägarnas inställning till utbyggnad av vindkraft genom att genomföra intervjuer med jägare”, säger Camilla Wikenros, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), i ett pressmeddelande.

SLU genomför studien tillsammans med ett norskt universitet i samarbete med de svensk-norska myndigheterna.

Projektet ska pågå i drygt två år och kostar sju miljoner kronor.