Radar · Inrikes

Historiska ingreppet: Patient med covid-19 fick två nya lungor

Sveriges första transplantation av lungor till en covid 19-patient har gjorts på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

För första gången har en svensk patient med covid-19 fått nya lungor i en transplantation. Men det är en hjälp som sannolikt bara kan ges till enstaka coronadrabbade. Processen före och efter är jobbiga, och donatorerna är få.

Det är en man i 50-årsåldern, från Stockholmsområdet, som fått nya lungor vid en transplantation på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Patienten blev sjuk tidigt i våras. Han har både vårdats i respirator och fått behandling med konstgjord lunga utanför kroppen, vilket är väldigt påfrestande.

Då valde läkarna att ge mannen nya lungor från en donator. Han har nu lämnat Sahlgrenska och får rehabilitering på sin hemort.

Enligt läkarnas bedömning kommer troligen ytterst få patienter att bli aktuella för en lungtransplantation med anledning av covid-19.

Inte för de äldsta

Man måste ha varit i gott skick före covid-19, och inte för gammal, för att klara hela processen.

– Man ska komma upp ur sängen, inte ha för ont, börja röra sig och träna med sjukgymnast, börja gå och sitta på cykel. Och allt det där från en nivå där man har väldigt dålig kondition från början, säger Göran Dellgren, professor på Sahlgrenska.

– Lungtransplantation är i vanliga fall en behandling för unga och medelålders, kanske upp till 65 eller högst 70 år, tillägger han.

Patienten som nu fått nya lungor hade innan dess fått så kallad ecmo-behandling, med en konstgjord lunga, i mer än fyra månader. Det är en avancerad intensivvård, då man är sängliggande eller sittande under lång tid, med risk för komplikationer.

Den aktuella patientens lungor läkte inte under ecmo-behandlingen, men han ansågs ändå tillräckligt stark för att klara en transplantation. Den kombinationen är ovanlig.

De flesta som genomgår en lungtransplantation får två nya lungor. De äldsta patienterna får dock ofta bara en lunga, vilket gör operationen kortare och minskar risken för komplikationer.

Vädjar om donatorer

Brist på donatorer är ytterligare en begränsning.

Alla som hoppas på att kunna få ett nytt organ om man blir svårt sjuk bör också anmäla sig till Socialstyrelsens donationsregister, så att man själv kan bli givare om livet tar den vändningen, framhåller professor Göran Dellgren.

Lite fler än 1,7 miljoner svenskar är anmälda till donationsregistret.