Radar · Djurrätt

Göteborg ändrar sig om veganmat till förskolebarn

Livsmedelsverket avråder inte barn från att äta veganskt, utan lämnar det upp till varje enskild kommun att styra.

Göteborgs stad meddelade förra veckan att kommunen slutar servera vegansk mat till förskolebarn, något som har upprört föräldrar. Nu rivs beslutet upp.

– Vi har fått i uppdrag av förskolenämndens ordförande att revidera rutinen om specialkost, säger Elisabet Nord, förvaltningsdirektör i ett uttalande på Göteborgs stads hemsida.

Vegansk kost kommer alltså att serveras i kommunens förskolor även fortsättningsvis. Men kommunen understryker att de inte kan garantera att matens näringsinnehåll blir fullständigt för små barn, och att det är vårdnadshavarnas ansvar.

Beslutet ligger i linje med Livsmedelsverkets linje. Myndigheten skriver på sin hemsida: ”Livsmedelsverket avråder inte från veganmat om förskolan har den kompetens och de resurser som krävs för att servera en väl planerad veganmeny. Det är dock viktigt att ha en bra dialog med vårdnadshavaren och vara tydlig med att det är vårdnadshavaren, och inte förskolan, som ansvarar för att maten kompletteras med kosttillskott.”

I dag erbjuder 58 procent av landets kommuner veganmat i förskolan, medan ungefär 40 procent nekar, enligt organisationen Djurens rätts pågående undersökning Djurvänlig kommun, där 186 kommuner svarat.