Radar · Integritet

Tuff start på vuxenlivet för många med funktionsnedsättning

För många unga med funktionsnedsättningar möter många hinder på vägen ut i vuxenlivet.

Avhopp från skolan och diskriminering på arbetsmarkanden. För unga med funktionsnedsättning kan vägen till vuxenliv med jobb och bostad vara svår, visar en ny rapport.

De hinder som ofta möter unga med funktionsnedsättning är många, enligt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) som gått igenom akuell forskning. Elever med funktionsnedsättning hoppar oftare av skolan – och får därmed ett sämre utgångsläge på arbets- och bostadsmarknaden.

Utländska studier tyder på att skolan inte heller alltid rustar elever med funktionsnedsättning med vad de behöver för ett självständigt vuxenliv. Enligt en studie innebär ett stort fokus på ämneskunskaper att alla inte får tillräckligt av de praktiska kunskaper man behöver för att klara sig själv.

Arbetsgivares krav på ämneskunskaper och formella meriter har ökat över tid, enligt internationell forskning. Detta missgynnar inte minst unga med intellektuell funktionsnedsättning och innebär en form av diskriminering, enligt forskarna. Bland svenskar som gått gymnasiesärskola var det endast en dryg femtedel som återfanns på den öppna arbetsmarknaden, enligt en studie från 2015.

Rapportförfattarna anser att det behövs mer forskning utifrån svenska förhållanden om villkoren för unga med funktionsnedsättning.

− Att bli vuxen är en komplex process för alla, och ofta särskilt för unga med funktionsnedsättning. Det finns inga enkla metoder eller lösningar, men mer vetenskapligt baserad kunskap kan ge bättre förutsättningar att realisera delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor, säger Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad i ett pressmeddelande.