Radar · Mänskliga rättigheter

Hongkongs advokater oroade över säkerhetslag

Ordföranden för Hongkongs advokatsamfund Philip Dykes, till höger, under en ceremoni i Hongkongs stadshus i januari.

Hongkongs advokatsamfund varnar för att de svepande formuleringarna i den omstridda nya säkerhetslagen undergräver stadens oberoende rättsväsende.

I USA förbereds sanktioner mot kinesiska banker som svar på Pekings agerande.

”Hongkongs advokatsamfund är allvarligt bekymrat över både innehållet i den nationella säkerhetslagen och över hur den införts”, skriver organisationen i ett uttalande.

Den nya säkerhetslagen har utarbetats i Peking och trädde i kraft natten mot onsdagen. Det var känt att den skulle definiera brott som omstörtande verksamhet, separatism, terrorism och samröre med utländska krafter.

Men detaljerna hölls hemliga tills Hongkongs invånare ställdes inför fullbordat faktum.

En omstridd konsekvens är att Fastlandskinas rättsväsende nu får beslutsrätt över vissa fall i Hongkong. Dessutom kan Pekings säkerhetstjänster nu för första gången öppet upprätta kontor i Hongkong.

Flera gripanden

Redan under onsdagen gjordes flera gripanden med hänvisning till den nya lagen, framför allt av personer som misstänks ha burit banderoller eller flygblad där stöd uttryckts för Hongkongs självständighet.

Samtidigt greps hundratals andra personer i samband med protester mot den nya säkerhetslagen. En man, som misstänks för att ha skurit en polis i axeln under manifestationerna, kunde senare gripas ombord på ett flygplan som var på väg att lyfta med destination London, uppger polisen.

I en analys av den nya lagen pekar Hongkongs advokatsamfund ut en rad skrivningar som man anser är särskilt oroande. Organisationen är även skarpt kritisk till hur stadens lokala parlament helt kringgåtts vid införandet av lagen.

”Förutom den totala avsaknaden av meningsfulla överläggningar har advokater, domare, polis och invånare i Hongkong inte fått någon möjlighet att bekanta sig med innehållet i den nya lagen, inklusive de allvarliga brottskategorier den skapat, innan den trädde i kraft”, skriver advokatsamfundet.

Kan erbjuda fristad

USA:s utrikesminister Mike Pompeo har varnat för att Washington kommer att vidta kraftfulla åtgärder som svar på Pekings agerande.

Under onsdagen röstade representanthuset igenom ett förslag om sanktioner mot banker som gör affärer med företrädare för Kinas styre som ansvarar för införandet av säkerhetslagen.

– Lagen innebär en brutal, omfattande, attack mot Hongkongs invånare, som syftar till att omintetgöra de friheter de lovats, säger representanthusets talman, demokraten Nancy Pelosi.

Australiens premiärminister Scott Morrison säger att hans regering överväger att erbjuda en fristad för Hongkongbor som nu vill flytta från staden.

Storbritannien, som kontrollerade Hongkong fram tills att området överlämnades till Kina 1997, har också öppnat för att välkomna många av dess invånare och i förlängningen ge dem möjlighet att få brittiskt medborgarskap.

Fakta: Advokaternas oro kring säkerhetslagen

I en analys av den nya nationella säkerhetslagen pekar Hongkongs advokatsamfund ut flera punkter som organisationen anser vara särkilt oroande.
Här är några av dem:
Enligt advokatsamfundet innehåller lagen flera bestämmelser som ”tycks vara oförenliga” med Hongkongs grundlag (Basic Law), som reglerar områdets särskilda status.
Organisationen uppmanar Hongkongs lokala styre att genast klargöra hur säkerhetslagen ska kunna tillämpas utan att bryta mot de konstitutionella rättighetsskydden i Basic Law.
Säkerhetslagen öppnar för myndigheter i Peking att hävda beslutsrätt över vissa fall i Hongkong och då kan misstänkta flyttas till Fastlandskina för att ställas inför rätta där.
Det väcker oro för om den misstänktes rätt till en rättvis rättegång kommer att respekteras, skriver advokatsamfundet.
De domare som avgör fall som gäller brott mot den nya säkerhetslagen ska utses av Hongkongs lokala styre.
Men valda domare kan tas bort från listan om de bedöms utgöra ett hot mot den nationella säkerheten. Det innebär att oberoendet för Hongkongs rättsväsende undergrävs, skriver advokatsamfundet.
Säkerhetslagen innebär att Pekings säkerhetstjänster nu kan operera öppet i Hongkong – och de kan agera utan att behöva respektera lokal lagstiftning.
De fyra brottskategorierna i säkerhetslagen innehåller svepande formuleringar som väcker oro för att de kan tillämpas på ett godtyckligt sätt.
Att brottet separatism kan begås även utan våldshandlingar kan innebära att enbart uttryckandet av stöd för självständighet kan ha kriminaliserats, skriver advokatsamfundet, som pekar på liknande osäkerhet kring brottet omstörtande verksamhet.
Man oroar sig även för att brottsrubriceringen samröre med utländska krafter ska användas för att slå ner mot forskare, icke-statliga organisationer och medier, och att även brottet stöd till terrorism kan användas mot personer som uppenbarligen inte haft något sådant uppsåt.
TT