Radar · Basinkomst

Basinkomst kan få folk på fötter i Kanada

Några få är ute och sportar under pandemin i Vancouver.

Nätverket för basinkomst i Kanada har just kommit ut med en ny rapport där människor runtom i landet berättar om sin situation under coronapandemin.

Basic Income Canada Network BICN, har nyligen kommit ut med rapporten BICN COVID-19 Stories Report där 141 personer från olika delar av landet intervjuas om sina förutsättningar och sin ekonomiska situation under coronan.

Hur har covid-19 påverkat det allmänna välbefinnandet och privatekonomin? Skulle en basinkomst kunna förbättra deras situation under pandemin?

Mellan 3 april och 3 maj i år har personer med olika livsvillkor svarat och berättat om hur deras läge är.

I de flesta länder runtom i världen har coronaviruset inneburit att många har förlorat sina jobb, något som också återspeglas i de här svaren. En situation där man försöker klara sig från månad till månad är vanlig, där det inte finns utrymme för någon ytterligare utgift.

Det kanadensiska akutstödet, Canada Emergency Response Benefit, CERB, på 2 000 kanadensiska dollar i månaden, 13 630 svenska kronor, har blivit tillgängligt för en del människor som behöver ekonomiskt stöd under pandemin.

Men många kan inte få det, enligt rapporten, eftersom de har tjänat över 5 000 kanadensiska dollar, det vill säga 34 076 svenska kronor (i dagens kurs) under det senaste året.

En person med hälsoproblem berättar i rapporten:
”En realistisk basinkomst skulle göra det möjligt för mig att få en bättre bostad för min hälsa så att jag kan börja arbeta deltid igen och fortsätta att bidra som volontär med expertkunskap inom miljöområdet.”

22 000 kanadensiska dollar om året för en person, det vill säga 159 337 svenska kronor i dagens valutakurs, har varit ett av BICN:s förslag i en tidigare rapport.

En konstnär beskriver sin situation:
”De som är fattiga trots jobb, som jag själv, använder nu alla små besparingar. Och varje vecka blir vi bara mer och mer oroliga, till och med skräckslagna, för vi skulle kunna bli hemlösa.”

Det finns också personer som har tankar på självmord i rapporten, som undrar om de kommer att klara sig igenom den här perioden med coronapandemi. Osäker ekonomi är ett återkommande problem i berättelserna som bidrar till mycket stress.

En person som ursprungligen kommer från ett annat land, berättar i rapporten:
”Människor som är födda utanför Kanada men som nu är kanadensiska medborgare står inför mycket diskriminering på arbetsmarknaden. Det är den sorgliga verkligheten. Så är det, oavsett hur mycket jag än bidrar. Jag kommer att vara den första som tvingas ut genom dörren när det går dåligt med ekonomin.”