Radar · Inrikes

Upphandling väntar för Norrköpings flygplats

Kommunstyrelsen i Norrköping vill gå vidare med planerna om att upphandla Norrköping airport.

Kommunstyrelsen meddelar att man planerar för en försäljning av Norrköpings flygplats. Enligt uppgift vill man se att en privat aktör driver verksamheten.

Det var under tisdagskvällen som kommunstyrelsen i Norrköping fattade beslut om att gå vidare med planerna om att upphandla stadens flygplats, Norrköping airport.

Beslutet följer bland annat ett förslag som det kommunala bolaget Rådhus AB lade fram inför kommunfullmäktige tidigare i höstas, om att se över om det finns intresse på marknaden för att driva och förvärva flygplatsen.

– Norrköpings kommun har sedan vi övertog flygplatsen försökt få till stånd reguljär trafik, men som bekant har det funnits betydande svårigheter, sa kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) då.

– Därför har Rådhus AB utrett flygplatsens framtid. Under utredningens gång har det framkommit att det finns ett intresse från näringslivets sida att engagera sig mer.

Enligt uppgifter som SVT Öst har tagit del av vill man se att en privat aktör ska driva flygplatsen mot en ersättning om 60 miljoner kronor på tre år.

När det hela nu är i rullning väntas fortsatta prövningar av upphandlingen genomföras i december innan processen inleds på allvar nästa år.

– Frågan kommer att gå upp till kommunfullmäktige den 14 december och arbetet med en upphandling ska påbörjas under våren 2021, säger Olle Vikmång (S), till SVT.