Radar · Miljö

Ryssland: föreslagna lagändringar riskerar transpersoners rättigheter

"Anti-propaganda-lagen" som Ryssland införde 2013 ledde till stora protester, men också mycket hat och diskriminering i samhället.

Nya förslag till lagändringar hotar att ta bort rätten för transpersoner i Ryssland att ändra könsmarkör i födelsebevis, något som kan leda till problem med att ändra detsamma i id-handlingar. Lagändringarna riskerar att göra hbtq-personer ännu mer utsatta för homofobi och diskriminering, menar flera organisationer.

De föreslagna lagändringarna är en del av att harmonisera lagarna med den nya konstitutionen som röstades igenom i somras. Där konstateras det bland annat att ett äktenskap bara kan ske mellan man och kvinna.

– Även om detta är fallet även sedan tidigare i Ryssland så befäster grundlagen det ännu mer. Nu finns det ingen väg runt det, säger Ana Furtuna, chef för Eurasienavdelningen på Civil rights defenders.

Tillsammans med flera andra organisationer som som RFSL, RFSU, Östgruppen, ForumCiv och Amnesty så uppmanar nu Civil rights defenders den ryska parlamentet att stoppa lagförslagen, som är flera. Samtliga handlar om att gör ändringar i familjebalken, och en av de allvarligaste ändringarna handlar om att förbjuda ändringar av könsmarkör i födelsebeviset, vilket i sin tur kan påverka möjligheten att ändra i id-handlingar.

– Det kommer leda till en ökad diskriminering om din id-handling visar ett kön, trots att du genomgått könsbekräftande behandling, säger Ana Furtuna.

Idag går det att ändra könsmarkör i id-handlingar i Ryssland, men med den nya lagen kommer det eventuellt bli omöjligt att göra framöver. Och skulle det ändå gå att göra så innebär det att det kommer att stå olika i födelsebeviset och id-handlingen, vilket skulle förvärra en redan utsatt situation för hbtq-personer.

– Det finns redan idag mycket diskriminering i landet, mycket homofobisk retorik från statlig media och många hinder för att leva ett vanligt liv: rätten att gifta sig med den man vill, att uttrycka sin identitet och att ansluta sig till grupper och umgås med de individer som man vill. Det handlar om rätten till ett privatliv på sätt och vis.

Redan år 2013 när den ökända ”propagandalagen” infördes, det vill säga att det blev förbjudet att ”propagera” för allt annat som inte uppfattas som ”traditionellt familjeliv”, innebar det ett uppsving av homofobi, hatretorik och attacker mot hbtq-personer i landet. Något som spätt på rädslan för att uttrycka sin identitet.

– Ett exempel är en mordrättegång för några månader sedan. En transperson hade mördats, men det blev svårt att hitta personen som begått brottet då man hade svårt att finna personer som ville ställa upp som vittnen, eftersom de riskerade att då bli identifierade som en del av ett trans-community och bli förföljda på grund av det, säger Ana Furtuna.

Det är inget nytt att man i Ryssland talar om att bevara ”traditionella familjevärderingar”.

– Det har rötter långt tillbaka och kommer från den ortodoxa kyrkan som har väldigt stort inflytande i landet. Folket i stort, många delar inte dessa åsikter, utan mycket kommer från staten.

Men givetvis blir många påverkade av det meddelande som sänds ut.

– Men samtidigt finns det många människorättsgrupper som övervakar situationen, står upp för mänskliga rättigheter och talar ut, också internationellt. De inspirerar, då de också utsätter sig själva för risker, säger Ana Furtuna.

Hon hoppas att ryska parlamentet kommer att lyssna på uppmaningen om att stoppa lagändringarna.

– Lyssna på civilsamhället! Hbtqi-personer är extra utsatta för diskriminering och parlamentet borde skydda alla sina medborgare.