Radar · Utrikes

Oklar fortsättning i brexitkamp

Brexitansvarige brittiske ministern Michael Gove vill att EU byter inställning i förhandlingarna om framtida handel.

I praktiken över – men ändå inte stängt? Ovissheten är fortsatt stor kring förhandlingarna om handel, fiske och andra samarbeten mellan EU och Storbritannien.

Inför det brittiska parlamentets underhus målar kabinettsminister Michael Gove upp en föga optimistisk syn på samtalen med EU.

– Vi hade hoppats på att få till stånd ett frihandelsavtal i samma stil som Kanada har innan övergångsperioden löper ut den 31 december i år. Men som det ser ut nu kommer det inte att ske. Det behövs en grundläggande förändring i inställning hos EU, förklarar Gove på måndagseftermiddagen och konstaterar att förhandlingarna ”i praktiken har avslutats”.

En liten öppning lämnar han ändå.

– Vår dörr är inte stängd. Jag hoppas väldigt mycket på att EU kommer att ändra uppfattning, säger Gove.

Konstruktivt?

Dessutom fyller han på med att måndagens telefonsamtal mellan de båda sidornas chefsförhandlare var ett steg framåt.

– Det har rapporterats om konstruktiv förflyttning från EU:s sida och det välkomnar jag, säger kabinettsministern, som är den brittiska regeringens huvudansvarige för brexitprocessen.

Från EU:s sida betonar chefsförhandlaren Michel Barnier samtidigt att bollen ligger i London.

”Jag bekräftade att EU är redo för intensifierade samtal i London den här veckan. Vi väntar nu på Storbritanniens reaktion”, skriver Barnier på Twitter efter att ha talat i telefon med sin brittiske kollega David Frost.

Fiske och tvister

Storbritannien lämnade formellt EU den 31 januari i år, men lyder under övergångsregler fram till den 31 december.

Vad som ska gälla sedan är vad EU och Storbritannien försökt enas om ända sedan i våras. Målet att nå ett brett handels- och samarbetsavtal har dock fastnat i stor oenighet om framför allt rätten att fiska i brittiskt vatten, hur tvister mellan parterna ska lösas och hur man garanterar jämbördiga produktionsvillkor.

Fakta: Samtalen efter brexit

Storbritannien lämnade formellt EU den 31 januari i år, men lyder under övergångsregler fram till den 31 december för att underlätta för företag och medborgare.

För att avgöra vilka villkor som ska gälla för handel, fiske och andra samarbeten från den 1 januari 2021 pågår förhandlingar om sedan i våras under ledning av EU:s Michel Barnier och Storbritanniens David Frost.

Inledningsvis fanns hopp om en uppgörelse senast i oktober, vilket nu bedöms som orealistiskt. Parterna står långt från varandra framför allt när det gäller fisket på brittiskt vatten och hur och var olika tvister ska hanteras.

Från EU-sidan krävs också att Storbritannien drar tillbaka delar av ett brittiskt lagförslag som tagits fram för att kunna kringgå fjolårets utträdesavtal.

TT