Radar · Inrikes

Lokala besöksförbud på äldreboenden

Statsminister Stefan Löfven (S).

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att lokalt införa besöksförbud på äldreboenden. Samtidigt ska det bli lättare för makar att träffa varandra än det var i somras.

Statsminister Stefan Löfven beskriver på en pressträff besöksförbud som en mycket ingripande åtgärd, och säger att det därför är viktigt att det bara införs där de verkligen behövs.

– Till skillnad från det nationella besöksförbudet som rådde tidigare i år så kan det här införas lokalt beroende på hur situationen ser ut, säger Stefan Löfven (S).

Möjliga undantag

Socialminister Lena Hallengren säger att Folkhälsomyndighetens nya befogenheter ska utövas i samarbete med det lokala smittskyddet. Även enskilda kommuner som vill införa ett lokalt besöksförbud ska göra det i samråd med smittskyddet.

– Trots ett förbud så ska det vara möjligt att göra undantag för mycket närstående, enligt socialminister Lena Hallengren (S).

– Vi har gjort en avvägning så att en make, maka ändå ska kunna träffas trots ett besöksförbud. Många av dem är själva i riskgrupp, de lever kanske ensamma, träffar få andra personer och är väldigt försiktiga. Det ska vara möjligt för dem att i högre utsträckning göra besök än vad som blev konsekvenserna under våren och sommaren, säger Hallengren.

Besöken inte "drivande"

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson säger att ett besöksförbud aldrig får ersätta arbetet med att stoppa smittspridningen på äldreboendena. Han säger att besöken inte har varit drivande i smittspridningen.

– Det har snarare handlat om hög personalomsättning och brister i basala hygienregler, säger han.

Myndigheten kommer nu att sätta press på äldreboendena för att se till att de gör allt för att förhindra smittspridningen där.