Radar · Miljö

Jeff Bezos vill bli klimathjälte – donerar miljoner till sjögräsprojekt

Jeff Bezos verkar vilja ändra sin image från klimatbov till klimathjälte – men har inte lyckats blidka de anställda.

Amazongrundaren Jeff Bezos är god för 1 300 miljarder. Nu donerar han 860 miljoner kronor ur företagets klimatfond för att gynna marina ekosystem.

Företaget Amazon har mött skarp kritik från sina anställda, inte bara på grund av undermåliga arbetsvillkor, utan också för ett bristande engagemang i klimatfrågan.

För ett år sedan ledde missnöjet till ett mindre uppror inom företaget. Tusentals anställda stod beredda att lämna sina arbeten om inte vd Jeff Bezos gjorde mer för att ställa om företaget, vars växande utsläpp är i paritet med Sveriges.

Upproret bidrog – efter hårda strider – till att Jeff Bezos annonserade en klimatplan som skulle göra företaget koldioxidneutralt till 2040. Han lanserade också en investeringsfond på nästan hundra miljarder kronor för att bekämpa klimatförändringarna. Det är ur den fonden en första giv nu kommit.

Världsnaturfonden (WWF) tilldelas 860 miljoner kronor, bland annat för att stödja ett företag på Färöarna som odlar sjögräs.

– Det är jordens största outnyttjade biomassa har Olavur Gregersen, vd för företaget Ocean rainforest tidigare sagt.

Kan gynna både natur och klimat

Tanken är att det odlade sjögräset ska kunna användas för att producera alltifrån biobränslen till förpackningar, inte olikt hur svenska företag vill använda biomaterial från skogen, även om sjögräs delvis också har andra användningsområden – så som djurfoder och kosmetika.

Ett odlingsförsök av tången Kelp i USA, nu har Amazons vd Jeff Bezos fått upp ögonen för de marina ekosystemens många förtjänster
Ett odlingsförsök av tången Kelp i USA, nu har Amazons vd Jeff Bezos fått upp ögonen för de marina ekosystemens många förtjänster. Foto:  Manuel Valdes/TT.

Fördelen hävdar Olavur Gregersen – är bland annat att sjögräs växer snabbare än landbaserad biomassa. Men också att sjögräs kan bidra till att minska övergödning, utgöra en snabbt växande kolsänka och ge gömslen till fisk. Något som kan boosta den biologiska mångfalden, istället för att utarma den.

Läs mer: Blå Cop ska få länder att skydda haven för att läka klimatet 

En del av pengarna ska också gå till att återställa Mangroveskog i Colombia, Fiji, Madagascar och Mexico. I klimatsammanhang kallas marina ekosystem för blått kol, för deras förmåga att likt träden binda koldioxid från atmosfären. En naturlig klimatlösning som allt fler länder intresserat sig för och som diskuterades flitigt under det senaste klimattoppmötet i Madrid. Men – likt alla lösningar som låter för bra för att vara sanna, kommer de också med risker.

Miljöförstörelse eller illegal avverkning kan snabbt förvandla kolsänkorna till en utsläppskällor.

Har inte blidkat de anställda

– De allra flesta som arbetar för att använda naturbaserade lösningar är medvetna om att det inte räcker, men det finns en risk i det här enkla och attraktiva budskapet – att vi i vår önskan att hitta en enkel lösning tror att det här fixar allt och att vi inte behöver förändra samhället eller vårt sätt att leva, sa forskaren Terese Thoni till Syre i februari.

Läs mer: Så kan naturen hjälpa eller stjälpa i klimatarbetet

Totalt skänker nu Amazon 791 miljoner dollar ur sin fond till 16 projekt – inklusive donationen till WWF. Men företagets klimatfond har inte blidkat de anställda. Tidningen Wired har varit i kontakt med flera av de anställda, som nu vill att företaget skärper sina klimatmål ytterligare.

Att Amazon blir koldioxidneutralt till 2030 – istället för 2040.

”När klimatåtaganden lanserades tänkte vi att Amazon skulle bli ledande. Nu verkar det som att andra företag är mer ambitiösa”, säger en anställd som vill vara anonym till tidningen.

Läs mer: I dag öppnar Amazon Sverige – stark oro kring arbetsvillkoren

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV