Radar · Djurrätt

EU-pengar till forskning för bättre bedövning av grisar

Svenska grisar får vanligtvis aldrig böka i jorden utomhus.

Två miljoner euro till forskning för att hitta alternativ till de plågsamma koldioxidbedövningar som i dag används till grisar. Det är resultatet av en omröstning i EU-parlamentet förra veckan.

Varje år bedövas 2,5 miljoner svenska grisar med koldioxid inför slakt. En metod som ger upphov till panikkänslor och stark ångest, vilket Syre nyligen uppmärksammat.

Djurrättsgrupper har länge arbetat för att sätta ljus på frågan, för att få Sveriges regering, EU-kommissionen och grisnäringen att avsätta resurser för utveckling av alternativa bedövningsmetoder. Något som alltså ska bli verklighet framöver. EU-kommissionen avsätter två miljoner euro för forskning på alternativa bedövningsmetoder, rapporterar Djurens rätt, vars förbundsordförande Camilla Bergvall är glad över nyheten.

– Koldioxidbedövningen av grisar måste få ett slut, och att det satsas på forskning och utveckling av bättre metoder är avgörande. Jag hoppas att vi inom kort kommer få se nationella satsningar också och politiska beslut om ett slutdatum för den oerhört plågsamma koldioxidbedövningen, säger hon i ett pressmeddelande.

Förslaget lades fram i EU-parlamentet av den svenska parlamentarikern Fredrick Federley (C), och röstades igenom den 12 november.

Att bedövningsmetoden behöver ersättas bekräftas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. De skriver i en ny rapport att koldioxidbedövning är ett ”allvarligt djurskyddsproblem” som orsakar grisarna smärta, rädsla och andnöd.

Bland alternativen som skulle kunna bli aktuella i stället för koldioxid finns elbedövning och kvävgas inkapslat i skum. Syre har tidigare skrivit om pilotförsök på kvävgasmetoden, som då inte visade tecken på obehag eller flyktbenägenhet hos grisarna.

Läs även: Plågsam bedövning av grisar kan få ett stopp – men räcker det? (Artikel från 11 november 2020) och Ny bedövningsmetod ska minska grisars lidande (artikel från 8 januari 2020).