Radar · Morgonkollen

Forskare: Sommaren stoppar inte pandemin

Räkna inte med att coronapandemin tar slut bara för att det blir sommar, varnar forskare.

De högre temperaturerna på sommaren kommer inte att begränsa spridningen av coronaviruset i någon större utsträckning, tror forskare vid Princeton i USA. – Det verkar inte som att klimatet reglerar spridningen just nu, säger forskaren Rachel Baker.

Flera studier har den senaste tiden visat ett samband mellan klimat och det nya coronaviruset. Ju varmare och fuktigare det är, desto mindre sannolikt är det att viruset sprids.

Men slutsatserna är preliminära och mycket återstår innan ett eventuellt samband är helt klart. En ny studie från det amerikanska universitetet Princeton, som har publicerats i tidskriften Science, beskriver klimatets påverkan på spridningen som begränsad, och nämner länder som Brasilien, Ecuador och Australien som exempel på att varmare förhållanden inte stoppar spridningen.

Forskarna har gjort olika simuleringar baserat på vad som är känt om det nya coronaviruset, och i alla scenarier hade klimatet betydelse först när stora andelar av världens befolkning var immuna eller resistenta mot viruset.

”Våra fynd tyder på att utan effektiva kontrollåtgärder, så är stora utbrott troliga i mer fuktiga klimat och sommarväder kommer inte att begränsa pandemins tillväxt betydande”, skriver de i studien.

– Vi förutspår att varmare och fuktigare klimat inte kommer att bromsa viruset i pandemins tidiga steg, säger Rachel Baker, som är en av dem som har arbetat med studien.

En viktigare faktor än klimatet är den begränsade immuniteten i samhället, enligt forskarna.

– Viruset kommer att spridas snabbt oavsett klimatförhållandena, säger Baker.