Radar · Djurrätt

Fjärilar skyddas av ny dansk lag

En ny lag i Danmark gör det förbjudet att samla in 33 olika arter av dagfjärilar.

Närmare hälften av Danmarks fjärilar är hotade. Därför får landet en ny lag som skyddar 33 olika arter, rapporterar natursidan.se.

– Vi befinner oss i en naturkris och väldigt många arter är på tillbakagång. Det gäller också fjärilar. Många arter riskerar att försvinna här, säger miljöministern Lea Wermelin, till tidningen Jyllands-Posten.

Fjärilarna i Danmark och runtom i världen är hotade av bekämpningsmedel och att deras livsmiljöer, i form av olika slags växter och träd, försvinner.

Men det finns också människor som utgör ett annat slags hot mot dagfjärilar, med olika färger och teckningar.

För ett tag sedan greps två män som hade samlat in stora mängder med hotade fjärilar i Europa.

Med det här i åtanke, införs en ny lag i Danmark som gör det förbjudet att samla in 33 olika arter av dagfjärilar. I dag är 47 procent av Danmarks dagfjärilar rödlistade, alltså arter som är sårbara eller hotade.

I Sverige ligger den siffran på 20 procent. 549 av våra 2 626 fjärilsarter är rödlistade. Och runt 266 av dem bedöms som hotade. Men bara åtta av våra fjärilar är fridlysta. 

Exempel på fjärilsarter som omfattas av Danmarks nya lag är svartfläckig glanssmygare, prydlig pärlemorfjäril, alkonblåvinge och ängsblåvinge.

Redan i sommar lär den nya lagen börja gälla i vårt grannland.

Böter eller fängelse i upp till ett år kan det bli för den som bryter mot den här lagen som Världsnaturfonden, WWF, i Danmark och Århus universitet hjälpt till att forma.