Intro

Guld i gröna skogar

Biobränsle för flyget, engångsmuggen på Pressbyrån, viskosen i din tröja, husfasader och möbler – många vill använda våra skogliga råvaror, och trots att träd täcker två tredjedelar av Sveriges yta är skogen i fara. Den biologiska mångfalden är hotad och Sverige lever inte upp till miljömålen, menar 70 organisationer och 30 forskare i en uppmaning till politiker att agera.

Enligt Julian Klein, som är talesperson för Skydda skogen, ligger roten till problemet i våra konsumtionsmönster: ”Det går inte att bara gå fritt fram i skogen och tänka att vi behöver de här resurserna för annars skulle vi behöva använda plast, och samtidigt inte säga ett enda ord om att minska konsumtionen av papper. Att skogsindustrierna investerar i recycling är mycket viktigare än att gå in och avverka skog. Nu råder en obalans och det är politikernas uppgift att åtgärda den”, säger han.

På nyhetssidorna kan du även läsa om priset för dina billiga huvudvärkstabletter – i tillverkningsstaden Hyderabad i Indien, om varför flera län i Sverige inte lagförde en enda sexköpare under fjolåret, och om alkoholens effekter för vårt land – negativa som positiva.