Radar · Morgonkollen

Få cancerfall upptäcks på vårdcentraler

Vårdcentraler skulle kunna upptäcka fler cancerfall om de fick rätt förutsättningar, enligt Cancerfonden.

En läkare på en vårdcentral upptäcker i snitt bara 3–4 cancerdiagnoser på 2 000 patienter, enligt en ny rapport från Cancerfonden.Det är på ett sätt ett svek mot patienterna, anser organisationen.

Hur många cancerpatienter som vårdcentralerna missar går inte att ge en exakt siffra på eftersom det inte finns några sådana register. Men 70 procent av dem som får en cancerdiagnos har sin första vårdkontakt med primärvården, enligt en kartläggning gjord av Socialstyrelsen.

Statistiskt kommer en distriktsläkare med 2 000 listade patienter att upptäcka tre till fyra fall per år av de vanliga cancerformerna prostatacancer, bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer. Mer ovanliga former som bukspottkörtelcancer kanske en allmänspecialist aldrig kommer i kontakt med.

Vanligare sjukdom

Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig på Cancerfonden och professor i kirurgi på Karolinska institutet, förklarar att en del patienter skickas vidare för fortsatt utredning medan andra kommer tillbaka, gång på gång, innan diagnos ställs.

– Det här är ju olyckligt eftersom vi vet att tidig upptäckt av cancer ökar möjligheterna till bot.

De flesta människor som söker vård och misstänker att de har cancer har oftast i själva verket en vanligare, oftast ofarlig och lättbotad åkomma. Mellan januari och november 2019 utreddes 1 716 patienter för okänd primärtumör i Sverige. Knappt åtta procent av utredningarna ledde till en cancerbehandling, enligt Regionalt cancercentrum.

”Förändring nu”

Jan Zedenius anser att ett engelskt projekt sätter fingret på fenomenet. Där fick sjukvårdspersonal i primärvården utbildning om symtommönster för att lättare identifiera risk för cancer, vilket ledde till att cancer som tidigare upptäckts i senare stadier hittades snabbare.

– Det är inte alla man identifierar som visar sig ha cancer men man sänker ribban för att gå vidare med en cancerutredning, säger kirurgiprofessorn.

Cancerfonden menar att det behövs en primärvårdsreform för att ge möjligheten att diagnostisera fler i botbart stadium.

– Vi måste gå från tyckanden och att samla kunskap till en genomgripande förändring. Nu finns det en möjlighet för det är sådant fokus på detta, säger han och menar att tillfället annars riskerar att återigen rinna ut i sanden.

Svek mot patienten

I en doktorsavhandling från 2018 av Marcela Ewing, allmänspecialist och onkolog, undersöktes cancerpatienter mot en frisk kontrollgrupp. Det visade sig att året innan personerna fick en cancerdiagnos hade 87 procent sökt läkare i primärvården. Slutsatsen blev att fler besök hos primärvården kan vara en signal om förhöjd risk för cancer.

Om fler människor fick träffa samma läkare, vårdens it-infrastruktur samt journalsystem automatiserades för att varsla i tid och personalen fick rätt kunskap skulle liv räddas, enligt Jan Zedenius. Han anser att patienter vars botbara cancer övergår i ett stadium då den är obotlig på grund av att diagnosen drog ut på tiden är ett svek mot den enskilde.

– Om patienten söker runt, av olika skäl, i vårt brokiga sjukvårdssystem så fångar vi inte detta. Det är inte okunskap utan det är förutsättningarna som gör att det inte fungerar.