Intro

Välkommen till dagens Syre!

Utvecklingen av solceller tar kliv framåt. Idag skriver vi om nästa generations genomskinliga solceller som ska kunna monteras direkt på fönster. Dagens skyskrapor har ofta ett solskyddande lager på fönstren. Bygger man in solceller där från början skulle de kunna alstra energi istället.

”Du är brun som bajs”. ”Inför skolstarten har flera organisationer samlat vittnesmål om rasistiska kränkningar och nu skriver de ett öppet brev till Sveriges skolpolitiker, huvudmän, rektorer och pedagoger, där de uppmanas ta tag i de mönster av rasism och afrofobi som afrosvenska barn upplever från tidig ålder.

Och i USA föreslår nu flera borgmästare att permanenta basinkomst för att utjämna ekonomiska skillnader och därmed motverka rasism.

Trevlig läsning!