Radar · Migration

Palestinier i Libanon behöver också stöd efter explosionen

Över 200 000 palestinier lever idag i Libanon.

I Libanon lever idag mer än 200 000 palestinska flyktingar. FN:s organ för palestinier, UNRWA, betonar nu hur viktigt det är att de också inkluderas i de stödpaket som ska hjälpa de som drabbats av explosionen i Beirut.

Majoriteten av de palestinska flyktingarna i Libanon lever i något av de 12 palestinska flyktingläger som finns i landet. Redan innan coronaviruset, den ekonomiska krisen och nu explosionen i Beiruts hamn var de palestinska flyktingarnas situation svår, skriver Infomigrants. De flesta lever under gränsen för fattigdom och flyktingskapet går i arv, från generation till generation.

Explosionen i Beiruts hamn har lämnat stora delar av staden i spillror. Omkring 200 personer dog och tusentals skadades. 300 000 människor blev hemlösa. Enligt UNRWA, FN:s organ för palestinier, dog också två palestinier i explosionen, som orsakades av ammoniumnitrat.

Claudio Cordone, UNRWA:s chef i Libanon, menar att många palestinier har engagerat sig i att hjälpa till nu efter explosionen.

– De senaste dagarna har vi sett hjärtevärmande solidaritetshandlingar från palestinska flyktingar gentemot deras värdsamhälle, med frivilliga som hjälper till med stödinsatser och att rensa efter explosionen. De (palestinierna) är en del av stadsbilden i Libanon och alla planer på nödhjälp bör inkludera deras behov, säger Claudio Cordone enligt Infomigrants.

UNRWA bedömer att bland det viktigaste för organisationen just nu är att de kan fortsätta med sina utbetalningar av kontantstöd. Inför nästa omgång behöver UNRWA 10,6 miljoner amerikanska dollar.