Radar · Politik

Kort om tid för Las-förhandlingar

Kommunals ordförande Tobias Baudin förhandlar om anställningsskyddet för LO:s räkning.

Sista september ska det vara färdigförhandlat mellan fack och arbetsgivare om anställningsskyddet.  Men trycket på fackförbunden är stor. Lagen kan klubbas i riksdagen utan att parterna kommit överens.

Från industriföretagens sida är slutdatumet ett ultimativt krav, skriver LO:s tidning Arbetet.

– Den 1 oktober börjar vi förhandla om lönerna för våra anställda, och vi kommer inte att acceptera parallella förhandlingar om anställningsskydd och löner, säger Tomas Undin, förhandlingschef vid Teknikföretagen till tidningen.

Enligt Arbetet ser även fackliga företrädare fördelar med en relativt kort förhandling och accepterar kravet. Det som är fackens stora bekymmer är hotet om en förändring av Lagen om anställningsskydd (Las) på politisk väg.

Den statliga utredningen som presenterades i juni föreslår bland annat att arbetsgivare ska få göra fem undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar. Enligt januariavtalet ska utredningens förslag klubbas i riksdagen ifall LO, Svensk näringsliv och PTK som företräder tjänstemän och akademiker inte kommer överens om ett avtal.

Gränser för LO:s förhandlare

LO menar att Las-utredningens förslag skulle innebära ett hårt slag mot tryggheten för anställda och en tydlig maktförskjutning på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. Svensk näringsliv har däremot välkomnat förslaget som de menar skulle leda till en mer flexibel arbetsmarknad.

LO:s förhandlare är bundna vid det mandat man fick av organisationens så kallade representantskap i förra veckan. Att tumma på begreppet saklig grund, det vill säga att arbetsgivare måste ha giltiga skäl för att säga upp anställda, hör till det som LO-förhandlarna inte får gå med på.

PTK slåss i förhandlingarna för ökad rätt till kompentensutveckling, något som är svårt att lagstifta om. Sammantaget tycks arbetstagarnas organisationer ha ett större intresse av att nå en uppgörelse, men Svenskt näringslivs förhandlare Mattias Dahl menar att alla skulle vinna på en sådan. Bland annat är han skeptisk just till de regler kring kompetensutveckling som Las-utredningen föreslår.

– Vi är övertygade om att parterna kan komma överens om betydligt bättre regler för morgondagens arbetsmarknad, sa han i ett uttalande när Las-utredningen presenterades.