Radar · Inrikes

Ny studie: Antikroppar i minst fyra månader

I en ny studie har antikroppar mot covid-19 undersökts närmare.

Fyra av fem som haft covid-19 behåller antikroppar i minst fyra månader, enligt en ny studie från bland annat Danderyds sjukhus. ”Det här är ett positivt resultat. Det talar för att vi har ett bra immunförsvar efter covid-19”, säger Charlotte Thålin, huvudansvarig forskare för studien.

82 procent av drygt 400 anställda vid Danderyds sjukhus som i våras uppvisade antikroppar mot covid-19 har fortfarande antikroppar kvar i blodet, meddelar sjukhuset i ett pressmeddelande.

I studien, som påbörjades i april i år, testades 2 149 personer varav 405 då hade antikroppar i blodet. Av dessa har alltså majoriteten fortfarande mätbara antikroppar kvar.

– Då innebär det nödvändigtvis inte att de som inte har antikroppar inte är immuna. Vårt immunförsvar är komplext och mätbara halter antikroppar är bara en av flera markörer. Men utifrån det här, tror jag att man inte blir infekterad två gånger, utan får ett bra immunförsvar en hyfsat lång tid framöver, säger Charlotte Thålin, specialistläkare och huvudansvarig forskare för studien.

Gruppen som undersökts, anställda vid sjukhuset, har i allmänhet inte varit allvarligt sjuka.

– Den kan jämföras med samhället. Det är vanliga, friska människor, som dessutom är högexponerade för smittan. Att de dessutom själva också är intresserade av forskning gör att uppslutningen är hög, så gruppen är också lättstuderad.

Planen är att fortsatt följa gruppen. Framöver ska man bland annat undersöka T-cellernas minne och hur snabbt antikroppshalterna återgår. Studien kommer även att anpassas vidare utifrån utvecklingen av kunskapsläget.

Mer om studien

I studien har provsvar från 2 149 personer, anställda på Danderyds sjukhus, samlats in. Av dessa hade 19 procent, 405 personer, antikroppar mot covid-19 i våras.
När man åter, minst fyra månader senare, mätte förekomsten av antikroppar hos gruppen som tidigare haft antikroppar, var det 82 procent som fortfarande hade antikroppar i blodet.
Studien är att samarbete mellan Danderyds sjukhus, KTH, SciLifeLab, Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. Den inleddes i april i år och går under namnet ”COMMUNITY”.
Källa: Danderyds sjukhus