Radar · Arbetskritik

Ny rapport: Kvinnors yrken effektiviseras bort

12 procent av kvinnliga tjänstemäns arbetsuppgifter väntas automatiseras inom fem år, jämfört med 8 procent av männens, enligt en ny rapport från Unionen.

Allt fler yrken som tidigare inte mött automatiseringar står nu på tur. Det visar en undersökning från Unionen som med hjälp av AI-teknik och SCB-data analyserar hur automatiseringen kommer slå på svensk arbetsmarknad de kommande åren.

En utveckling som dock inte påverkar alla tjänstemän på samma sätt. Mest ser den ut att komma att drabba kvinnor, som är i majoritet i de yrken som effektiviseras bort bland privatanställda tjänstemän, enligt rapporten.

– Kvinnor dominerar i yrken med stor andel administrativa arbetsuppgifter, som nu går att automatisera. Men de här kvinnorna sitter också på mycket annan kunskap, exempelvis social och organisatorisk kompetens, som gör att de kan ta över andra arbetsuppgifter. Det viktiga är att möjligheter till kompetensutveckling och omställning finns på plats, säger Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen, till Arbetsvärlden

Grafik: Unionen
Grafik: Unionen

Rapporten har analyserat strukturomvandlingarna inom IT, kommunikation, handel, kunskapsintensiva tjänster och tillverkningsindustri, branscher som sysselsätter över 70 procent av Unionens 675 000 medlemmar.

Av de yrken som är på väg att effektiviseras bort bland privatanställda tjänstemän inom fem år är ekonomiassistenter, redovisningsekonomer samt företagssäljare. Enligt rapporten riskerar till exempel 31 procent av ekonomiassistenters arbetsuppgifter att bli automatiserade. Vilket omräknat till heltidstjänster motsvarar cirka 5 500 heltidstjänster inom de fyra branscher som ingått i undersökningen.

Unionens rapport bygger på fyra olika delar:

• en databas med över 60 000 yrken och 20 000 arbetsuppgifter från hela världen
• analyser över i vilken takt olika teknologier kan implementeras i olika branscher i olika länder, med specifika data för Sverige.
• användardata från den enskilde användaren, i Unionens fall svensk SCB-data.
• det australiensiska företaget Faethms AI-verktyg som kombinerar källorna till scenarioanalyser över framtida utveckling.
Källa: Unionen