Radar · Inrikes

Kravet: Bättre rutiner inför rivning av kärnreaktorer

Oskarshamns kärnkraftsverk måste förbättra sina rutiner inför rivningen av två reaktorer.

Under den kommande rivningen av kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn måste säkerheten förbättras. Det kräver Strålsäkerhetsmyndigheten i ett föreläggande.

Inom de närmsta tio åren kommer flera kärnkraftsreaktorer i Sverige befinna sig i olika faser av nedmontering och rivning. Två av dessa finns vid kärnkraftverket i Oskarshamn, som ägs av OKG Aktiebolag.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) menar dock att OKG behöver vidta åtgärder för att förbättra säkerhet och rutiner. Det framgår i ett föreläggande som lades fram i början av september.

Inför rivningen av reaktorerna – Oskarshamn 1 och 2 – behöver OKG bland annat förbättra rutinerna för hur radioaktivt material friklassas. Friklassning, enligt SSM, ”innebär att de regler som följer av strålskyddslagen inte behöver tillämpas, eftersom riskerna med den radioaktiva föroreningen är så små att de kan betraktas som försumbara”.

Utöver det har SSM förbjudit Oskarshamns kärnkraftverk från att använda vissa av sina metoder för att klassa vad som inte utgör radioaktivt avfall. Detta innan säkerheten i bedömningen har förbättrats.

Senast den 1 mars 2021 ska OKG ha inkommit med en redovisning till SSM om hur rutinerna har förbättrats.