Radar · Inrikes

JO: Fel att socialtjänsten dröjde sju månader med skriftligt beslut

En kvinna i Haninge fick vänta i sju månader på skriftligt beslut om bostad.

Socialtjänsten är för långsamma. Det anser JO som kritiserar två kommuner för deras utdragna hanteringar av ärenden. Problem med långa handläggningstider finns över hela landet. I Haninge fick Lisa Persson vänta i sju månader på ett skriftligt beslut om bostad. ”Jag gjorde allt för att få tag på dem”, säger hon.

Lisa Persson, som egentligen heter något annat, har återkommande depressioner, panikattacker, asperger, ångest och saknar egen lägenhet. 
Av kommunen har hon fått en tillfällig bostad, men vantrivs eftersom både kök och dusch delas med andra boenden.
– Jag klarar inte av det. De gör inte rent efter sig och jag ska inte behöva göra rent efter andra, säger hon.

Därför sökte hon en ny bostad genom socialtjänstlagen, men fick veta muntligen av sin handläggare att hon inte skulle kunna få det, eftersom det inte fanns några lediga lägenheter av den typen. För att kunna överklaga behövde Lisa Persson ett skriftlig beslut. Men det beslutet dröjde.

Fick vänta i sju månader

Lisa Persson bad om att få beslutet skriftligt, men fick ingen respons. Hon pratade in meddelanden på handläggarens telefonsvarare och ringde växeln för att de skulle mejla handläggaren om att Lisa försökte nå henne.

När inget hände försökte hon få tag på handläggarens chef, men chefen gick inte heller att nå. Till slut ringde hon chefens chef som var enhetschef. Först då ringde handläggaren tillbaks till Lisa. Men enligt Lisa dröjde det ändå ytterligare en tid innan det skriftliga beslutet kom. Totalt fick hon vänta i sju månader. 
– Det är jobbigt att behöva sitta och vänta, säger hon.

Utdragna handläggningar ett problem i hela landet

Haninge kommun är inte ensam om att ha långsam hantering av ärenden. I Nynäshamn behövde en mamma avlastning för sina barn, varav ett var svårt sjukt. Men socialtjänsten gav bara stöd för det sjuka barnet, inte för de andra. När hon överklagade dröjde det sju veckor innan handläggaren lämnade in hennes överklagan till förvaltningsrätten. Det ledde till att hon aldrig hann få insatsen under den period hon behövde den som mest.

Både mammans och Lisas klagomål kritiseras nu av Justitieombudsmannnen, JO. Och Marcus Agnvall, byråchef på JO, menar att problemen med socialtjänstens långsamma hantering finns i hela Sverige.

– Fördröjd hantering är topp fem hos oss när det gäller socialtjänsten. Vi får regelbundet in anmälningar från hela landet . I de fall vi utreder anmälningarna ser vi ofta att det beror på dåliga rutiner, att de missar i uppföljningen och inte har kontroll över ärenden. Socialnämnden har också generellt sett väldigt hög arbetsbelastning, säger han.

Låg bemanning uppges som skäl

Haninge kommuns uppger i sitt svar på Lisas klagomål till JO att de haft lägre bemanning på grund av en sommarperiod, uppsägningar och sjukfrånvaro.  Samtidigt skriver de att låg bemanning inte är giltiga som ursäkt enligt förvaltningslagen och att sju månader är alldeles för lång tid, ”varför det finns skäl till självkritik i detta avseende”.

Förutom den långa handläggningen kritiserar JO också Haninge kommun för att Lisa Perssons ärende har varit dåligt dokumenterat och för att utredningen innehöll flera faktafel och konstiga formuleringar om henne. JO kritiserar dessutom Haninge kommun för att de har varit svåra att nå, inte har ringt tillbaka och inte heller har informerat Lisa om att kommunen hade en jourtelefon som det går att ringa på, och att de därför inte uppfyllt sin skyldighet vara tillgängliga och ge service till medborgare.

Förra året fick JO in runt 1 700 klagomål som rörde enbart socialtjänsten.