Radar · Utrikes

Polen försvarar veto mot EU:s ”oligarki”

Polens premiärminister Mateusz Morawiecki tar strid för sin vetorätt inom ett EU som han säger att han inte känner igen sig i.

Polens premiärminister försvarar ett veto mot EU:s budgetplaner och säger att landet vill inte bli ”bestraffat som ett barn”. På hemmaplan förlorar ännu en polsk domare sin åtalsimmunitet.’

Att börja villkora ekonomiskt stöd med principer om rättssäkerhet och demokrati riskerar att leda till splittring i EU, anser den polske premiärministern Mateusz Morawiecki.

– Ett EU där det finns en europeisk oligarki som bestraffar de svagare medlemmarna är inte det EU som vi gick med i, och det är inte ett EU med en framtid, säger Morawiecki i det polska parlamentet, vid sidan av en rasande budgetstrid.

– Vi säger ja till EU, men nej till att bli bestraffade som barn, nej till mekanismer som innebär att Polen och andra länder behandlas ojämlikt.

Strid om reformer

Villkoren som Morawiecki nämner är sådana som ska garantera att EU-pengar inte betalas ut till länder som inte uppfyller grundläggande krav om hur en rättsstat och demokrati ska fungera.

Polen och Ungerns regeringar har under en längre tid kritiserats av övriga medlemmar för långtgående reformer av respektive rättsväsende och inskränkningar av pressfriheten, vilket de konsekvent avfärdar.

Som motåtgärd blockerar de nu tillsammans EU-förhandlingarna om en ny långtidsbudget.

Polen är en av de största nettomottagarna av ekonomiska medel inom EU och Ungern är inte långt bakom.

Disciplinerar domare

EU har bland annat kritiserat Polen för en särskild nämnd som införts vid landets högsta domstol, som har getts möjlighet att vidta disciplinära åtgärder mot landets domare. EU-kommissionen bedömer inte att nämnden är oberoende av den politiska makten och EU-domstolen har beordrat den polska regeringen att stänga ned den.

Igor Tuleya, domare i Warszawa, blev på onsdagen fråntagen sin åtalsimmunitet av denna nämnd. Tuleya har varit en uttalad kritiker av regeringens rättsreformer och är inte den första domaren som blir av med sin immunitet i landet, men uppges vara den första som blir det till följd av sitt agerande i en rättssal.

"Ni lät det hända"

2017 dömde han i ett fall där en budget klubbats igenom det polska parlamentet under uppmärksammade former – inga oppositionspolitiker var närvarande – och valde då att låta medier vara på plats och bevaka den. Det väntas han nu bli disciplinerad för.

Igor Tugaya vänder sig till övriga EU i en intervju med Reuters utanför Högsta domstolen:

– Ni försvarade inte domstolarnas oberoende i Polen. Ni försvarade inte polska domares oberoende. Ni tillät att rättssäkerheten förstördes i Polen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV