Radar · Miljö

Katastrofrisk i Arktis när isen smälter – förbud mot tjockolja otillräckligt

Solen sänker sig över havsisen i norra Kanada.

I takt med att Arktis is smälter ökar sjöfarten i området. En olycka skulle innebära en smärre ekologisk katastrof, därför har flera länder velat se ett totalförbud mot att använda tjockolja i området. Men det förslag som nu ska upp för avgörande medger flera undantag.

Viktiga miljöförhandlingar pågår nu inom Internationella sjöfartsorganisationen IMO, som skulle kunna resultera i ett förbud mot att använda tjockolja som bränsle inom Arktis.

Men med det beslut som nu ligger på bordet har ett totalförbud skjutits på framtiden. Även om kampanjorganisationen Clean arctic alliance kunde fira en delseger när Norge aviserade om ett totalförbud i området runt Svalbard nyligen, har Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) visat sig vara desto svårare att påverka. Det förslaget som nu ska upp för beslut inom IMO:s miljöskyddskommitté medger flera undantag.

– Norge leder vägen bland de arktiska nationerna för att göra sig av med tjockolja från arktiska vatten och visar på internationellt ledarskap genom att gå bortom IMO:s svaga ambition, sa Sian Prior från Clean arctic alliance i The Barent Observer nyligen.

Sverige ville se ett förbud omgående

Men Clean arctic alliance har inte varit ensamman om att arbeta mot ett starkare förslag. Även Sverige har varit aktivt i frågan, berättar Mattias Rust, ansvarig tjänsteman på Infrastrukturdepartemantet.

– Vår förhoppning var att få till ett förbud mer eller mindre omgående. Dessvärre är många länder inte fullt så ivriga men det ser ut som att vi kommer få igenom ett kompromissförslag med förbud till 2024. Men med några undantag kopplat till nationell sjöfart som får ett senare ikraftträdande av förbudet. Beslut fattas förhoppningsvis på IMO-mötet nu på fredag. Inte desto mindre är signalen tydlig och en utfasning av tjockoljan redan på gång. De nya globala svavelreglerna från i år gör att många redan har skiftat till andra bränslelösningar, skriver han i ett mejl till Syre.

Från 2020 måste svavelinnehållet i sjöfartsbränslet sänkas rejält, från 3,5 procent till 0,5 procent. Något som kan bidra till en utfasning av tjockoljan.