Radar · Inrikes

Mer smitta på boenden med många timvikarier

Coronasmittan har spritts mer på äldreboenden med sämre bemanningssituation, visar en ny rapport.

Äldreboenden med stabil bemanning har drabbats mindre hårt av covid-19 än de med många timvikarier, visar en rapport från Kommunal.

På boendena med en större andel tillsvidareanställda har personalen bland annat haft större möjlighet att stanna hemma vid symtom. Sjuknärvaro är enligt rapporten ett vanligt fenomen bland förbundets medlemmar, varav många har osäkra anställningsvillkor.

39 procent av äldreboenden med flera coronafall hade över 20 procent timavlönad personal. Av äldreboendena utan smittspridning var det betydligt färre, 22 procent, som hade över 20 procent timavlönade.

Bland de äldreboenden där flera personer smittats ansåg sig 39 procent strax före pandemin ha tillräcklig bemanning, medan samma siffra för äldreboenden utan smitta var 50 procent. Enligt rapporten kan en mer hållbar bemanningssituation ha gett förutsättningar att ge bättre vård och tid för hygienrutiner.

I rapporten konstateras även att äldreboenden där basala hygienrutiner följs hade mindre smittspridning.

Rapporten bygger bland annat på en webbenkät till drygt 1 500 av Kommunals skyddsombud och arbetsplatsombud i juni i år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV