Radar · Inrikes

Coronasmitta på fler svenska minkgårdar

Minkar på en minkfarm på Listerlandet i Blekinge.

Ytterligare tre minkgårdar i Blekinge har drabbats av coronautbrott. Risken för att den sprids till samtliga gårdar i Blekinge är hög, tror Sveriges tillförordnade statsepizootolog Karl Ståhl.

– Det är ett väldigt begränsat område som de här gårdarna ligger i, säger han till TT och hänvisar till erfarenheterna från andra länder, till exempel Danmark och Nederländerna, där smittan också spridits från gård till gård.

Alla minkuppfödare uppmanas att skicka in minkar som självdött till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som testar dem för coronaviruset.

Den 23 oktober hittades det första coronafallet hos svensk mink. Den 5 november konstaterades smittan vara spridd till ytterligare nio gårdar och i slutet av förra veckan visade det sig att ytterligare tre gårdar drabbats – samtliga i Blekinge. Därmed är smittan spridd till 13 av de cirka 20 minkgårdar som finns i Sölvesborgs kommun.

Bara i Blekinge

I övriga Sverige finns ytterligare ett 20-tal minkuppfödare, men hittills har smittade minkar bara hittats i Blekinge.

Än så länge är det oklart hur smittspridningen till minkarna har gått till.

– Vi vet att närheten till en smittad gård är en riskfaktor. Det är troligen inte en smittväg, utan många olika. I vissa fall är det säkert människor, säger Karl Ståhl.

Avelsdjur sparas

Andra potentiella smittbärare till minkgårdar kan vara förrymda minkar, katter och kanske fåglar.

Hittills har inte den typ av muterat virus som väckt oro och lett till massavlivning i Danmark hittats bland svenska minkar.

Därför anser Jordbruksverket och SVA att avelsdjuren kan få sparas under den pågående så kallade pälsningen, då merparten av minkarna avlivas för att pälsen ska kunna tas till vara och gå på export.

Läs även: Corona slutet för minkindustrin?

Läs även: Krönika: Lyssna på experterna och folket  stäng minkfarmerna

Fakta: Virus på minkfarmar

I Nederländerna upptäcktes de första fallen av coronasmitta inom minkuppfödningen i april. Där fanns sedan tidigare beslut om att hela minknäringen skulle avvecklas fram till 2024, men på grund av coronaspridningen har detta tidigarelagts till nästa år.
Det första coronafallet på en dansk minkfarm upptäcktes i juni i år. Därefter drabbades mer än 200 gårdar i landet, framför allt på norra Jylland.
Den 4 november meddelade Danmarks statsminister Mette Frederiksen (S) att alla minkar i Danmark måste avlivas på grund av att en muterad variant av viruset som spridits bland både mink och människor kan vara motståndskraftigt mot framtida vacciner.
I Sverige upptäcktes det första fallet på en minkfarm den 23 oktober och därefter har smittan spridit sig till ytterligare tolv gårdar, samtliga i Blekinge.
Erfarenheterna från Nederländerna och Danmark visar att det vanligaste är att minkarna först smittas av människor. Vilda djurs betydelse för smittspridningen till mink håller på att undersökas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV