Radar · Inrikes

Chefernas löneutveckling ökar snabbare

Chefers löner ökar mer än arbetarnas.

Löner ökar snabbare för chefer i kommuner och landsting än arbetarnas. Det visar en ny undersökning som Kommunalarbetaren gjort.

Chefer i kommuner och landsting har haft mycket större löneökningar än övriga anställda de senaste fem åren.

Störst skillnad i löneutvecklingen var det i skolan.  Mellan åren 2014-2019 ökade rektorernas löner ökad dubbelt så mycket i procent jämfört med elevassistenternas. För rektorer var löneutvecklingen 18 procent och för elevassistenter 9 procent.

I förskolan ökade barnskötarnas löner med 13 procent medans förskolechefernas löner ökade med 18 procent. Inom äldreomsorgen ökade undersköterskorna löner med 12 procent medans ökade enhetscheferna ökade sin lön med 18 procent

Enligt undersökningen har medellöneökningen för alla yrken på arbetsmarknaden under 2014–2019 varit tolv procent.