Radar · Djurrätt

Veganska evenemang ställs in på grund av smittorisk

Veganska evenemang ställs nu in på grund av covid-19.

Risken för spridning av viruset covid-19 gör att allt fler publika evenemang ställs in. Nu drabbas de veganska arrangemangen Vegovision och Vegoforum.

Den 18 april skulle Djurens rätts veganska mässa arrangerats i Eriksbergshallen i Göteborg, en mässa som brukar locka tusentals besökare. På grund av risken för virussmitta tvingas man nu ställa in.

– Vi har valt att ställa in mässan i Göteborg detta år på grund av regeringens beslut att begränsa sammankomster med fler än 500 personer med anledning av covid-19. Men med tanke på omständigheterna kändes beslutet självklart, säger Sakil Hossain, projektledare för Vegovision.

Andra mässor kan bli av

Under året planeras också Vegovision i Malmö 13 juni och Stockholm 24-25 oktober. Det innebär att det inte är möjligt att skjuta upp Göteborgsmässan till ett senare tillfälle.

– I nuläget är både mässan i Malmö och i Stockholm planerade att genomföras som vanligt. Djurens Rätt jobbar för fullt med att planering av dessa båda mässor. Regeringen kommer att pröva behovet av förbudet om att begränsa sammankomster löpande och vi håller oss självklart uppdaterade runt det och kring situationen i stort, säger Sakil Hossain.

Vegoforum skjuts upp

Ett annat evenemang som tvingas ställa in är Stockholmsbaserade Vegoforum. Vegoforum har tidigare år arrangerat en heldag med föreläsare, paneldiskussioner samt även ett mindre antal utställare. I år har konceptet spridits ut i form av separata seminariedagar och workshops med start 28 mars. Men nu blir det alltså inte av.

– Vi har nu beslutat att ställa in Vegoforums seminariedagar och demokratiworkshoppar under våren för att inte bidra till spridning av coronaviruset. Vi räknar fortfarande med att arrangera de planerade eventen med tema Vego i skolan respektive Vego och djurrätt i journalistiken, bara vid senare tillfällen. Exakt när detta kan ske är just nu oklart, säger Per-Anders Jande, projektledare för Vegoforum.