Radar · Miljö

Världens åkrar slås ut av lokala kärnvapenkrig

Ett regionalt kärnvapenkrig skulle få allvarliga konsekvenser för den globala matproduktionen, enligt en ny studie.

Även ett mindre, regionalt kärnvapenkrig skulle få ödesdigra effekter för hela jordens befolkning, enligt en ny studie.

Det skulle räcka med en procent av världens kärnvapenarsenal i en regional konflikt för att allvarligt försvaga hela den globala matproduktionen i åtminstone ett årtionde. Det framgår av studien som presenteras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

”Oavsett hur hemska de direkta effekterna av ett kärnvapenkrig skulle bli, så skulle ännu fler människor dö av svält på andra håll, på grund av indirekta klimateffekter”, säger Alan Robock vid Rutgers University, USA, i ett pressmeddelande.

Minskad nederbörd

Forskarna har utgått från en tänkt konflikt mellan Indien och Pakistan. Enligt deras beräkningar skulle närmare fem miljoner ton sotpartiklar spridas i stratosfären och skärma av solljuset i åtminstone fem år. Det skulle i sin tur leda till en global temperaturminskning på i genomsnitt 1,8 grader Celsius och åtta procents minskad nederbörd. Effekterna skulle bli störst på norra halvklotet, i bland annat Europa, USA och Kina.

Under det första året skulle global handel med befintliga lager kunna uppväga den minskade matproduktionen, skriver forskarna i sin studie. Men efter ytterligare några år skulle lagren vara tömda. Tillgången på majs och vete skulle sjunka med åtminstone 13 procent globalt, och med drygt 20 procent i extra utsatta områden. I den här beräkningen har forskarna exkluderat Indien och Pakistan, där de antar att matproduktionen går ner till närmast noll.

Hejdar inte klimatförändringen

”Det pågår en kärnvapenkapprustning i södra Asien. Att studera de globala konsekvenserna av ett kärnvapen krig är därför – tyvärr – inte något som bara hörde till kalla kriget”, säger Alan Robock.

Forskarna påpekar att den tillfälliga temperatursänkningen inte skulle upphäva den pågående klimatförändringen, som beror på användandet av fossila bränslen. Efter ungefär tio års nedkylning skulle den globala uppvärmningen fortsätta som tidigare, eftersom halten av växthusgaser i atmosfären inte påverkas av kärnvapen.