Radar · Migration

Uppgifter: Deportationer ställs in i spåren av corona

Deportationer ställs in på grund av coronavirusets spridning.

Sverige hade planerat att deportera ett okänt antal afghaner i slutet på mars. Enligt uppgifter till Syre ställs nu alla deportationer in på grund av coronaviruset. De som sitter i förvar kommer att släppas.

UD avråder från alla resor utomlands för att minska smittspridningen. Nu ställer även Migrationsverket och gränspolisen in deportationer av asylsökande som fått avslag, uppger flera källor till Syre.

Deportationer har skett i grupp till framförallt Afghanistan. Många av de som fått avslag på sina asylansökningar sitter instängda i Migrationsverkets förvar i många månader. De som sitter i förvar kommer nu att släppas eftersom deportationerna ställs in under en tid framöver.

Syre har sökt polisen och Migrationsverket för mer information om hur många som släpps ur förvar, vad för hjälp de får och under hur lång tid deportationerna stoppas. När den här artikeln publicerades hade de inte återkommit med svar.