Glöd · Debatt

”Ställ in alla militärövningar i Europa och världen”

Militärövning i östra Norrbotten i mars 2019.

Nedanstående namninsamling får nu uppslutning från flera håll i världen:  http://chng.it/p74BkxV7:

”Vi uppmanar till att alla större militära övningar i Europa och på andra håll i världen ställs in. Att fortsätta genomförandet av den största krigsövningen på 25 års tid skadar vår förmåga att hantera coronakrisen. Dessa övningar som är planerade från Ishavet längsmed gränsen till Ryssland ända ner till Georgien under namn som Defender 20 i Central- och Östeuropa och Aurora 20 i Sverige måste stoppas.

Övningen Cold Response 2020 i Norge med 14 000 deltagande soldater från Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Sverige, Storbritannien och USA avbröts i onsdags 11 mars. Beslutet annonserades
av generallöjtnant Rune Jakobsen, chef för det norska försvarets operativa högkvarter, vid en presskonferens där han uttryckte:

’Det som är nytt från i går är att coronaviruset är utom kontroll i samhället. Vi vill bevara försvarsmaktens förmåga så att vi kan stödja samhället under denna komplexa period som följer’.

Denna respons kom sent. När övningen redan hade inletts testades en soldat positivt för corona 5 mars. Finland drog tillbaka sina soldater från övningen 8 mars.

Nationer som Kina, Singapore och Sydkorea visar att det är möjligt att stoppa tillväxten av antalet som smittas av coronaviruset genom att agera snabbt och fatta avgörande beslut. Tyvärr gjorde inte Italien och några andra länder det. I dag får Italien hjälp från Kina som skickar medicinska experter och erbjuder 10 000 respiratorer, 2 miljoner ansiktsmasker och 20 000 skyddsdräkter. Något som tas emot med tacksamhet i Italien efter att EU-länder inte svarat på begäran om hjälp.

Vi uppmanar till en förändring av hur Europa hanterar sårbarhet. Istället för att starta en upprustningsspiral och främja fiendebilder ser vi behov av samarbete över gränser. Vi behöver fred och välfärd för att hantera de gemensamma hoten mot vår hälsa, sociala trygghet och den globala miljön. Vi ska inte göra som västerländska ledare vid säkerhetskonferensen i München som gör Kina och Ryssland till sina motståndare.

De storskaliga övningarna samlar tiotusentals soldater från olika länder och är en del av en drastisk ökning av militära utgifter som visar hur den nuvarande politiken inte har kontakt med dagens verklighet. Dessa övningar utgör inte bara ett omedelbart hot i form av risk för spridning av coronaviruset utan innebär också missbruk av våra gemensamma resurser för att hantera aktuella världsproblem. Det vi behöver är inte ytterligare upptrappning och polarisering mellan väst och öst. Vi behöver ta itu med sociala, hälsorelaterade och miljörelaterade frågor som är av vikt för hela mänskligheten.

Därför säger vi:

• Stoppa Defender Europe 2020, Aurora 20 och andra storskaliga militära övningar i Europa och världen.

• Avbryt upprustningen och investera i fred, välfärd, hälsa och miljö.”