Radar · Arbetskritik

Grabbigt och ojämställt i techvärlden

Allbrights vd, Amanda Lundeteg, har skrivit förordet till rapporten Tech lever grabbmyten.

Stiftelsen Allbrights nya rapport Tech lever grabbmyten, visar på bolag där könsdiskriminering är vanlig och mångfald en bristvara.

Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner i näringslivet.

I sin senaste rapport har stiftelsen undersökt 14 bolag, till exempel Spotify, Storytel och Klarna. Och resultatet visar bland annat:

Unga män som bildar bolag med sina manliga vänner behåller ofta mansdominansen. Det är sällsynt att de har kvinnor på ledande position.

Endast två av de undersökta bolagen har en jämställd ledningsgrupp och bara ett har en kvinnlig vd.

”Fler sneakers och något färre kostymer. Bakom ytan i den unga, snabba techbranschen frodas däremot samma mansdominans som i det gamla näringslivet” skriver Allbrights vd, Amanda Lundeteg, som kommentar.

De anställda på de 14 undersökta techbolagen fick svara på en anonymiserad enkät. Svaren visade till exempel att hela 58 procent av icke-vita kvinnor som arbetar där har upplevt diskriminering. För andra kvinnor var den siffran också hög – 36 procent.

82 procent av dem som uppger att de har blivit diskriminerade, anger sin valda könstillhörighet som skäl.

Och så många som 21 procent av andelen som definierar sig som kvinnor, har blivit utsatta för sexuella trakasserier. 

33 procent av de svarande, det vill säga 219 personer på de undersökta bolagen, upplever sig drabbade av åldersbaserad diskriminering.

Och så många som 59 procent uppger att de blivit utsatta på grund av sin etniska bakgrund, i form av hudfärg, nationalitet eller språk.

”Långt ifrån en välkomnande eller inkluderande branschkultur”, konstaterar Allbright.