Glöd · Debatt

”Aurora – kom aldrig tillbaka”

Militärövningen Aurora på Gotland 2017.

DEBATT Med budskapen ”Aurora 20 inställd i år – och kom aldrig mer tillbaka, tack!”, #folkochfred och ”Bättre samhälle utan krig!” har Nätverket Folk och fred en flygbladsutdelning på sociala medier. Det är en protest mot den tillfälligt inställda militärövningen Aurora 20 som skulle ha pågått mellan 11 maj och 4 juni.

Nätverket vänder sig mot att denna typ av militärövning har inslag som grundar sig på värdlandsavtalet med Nato. Det leder Sverige närmare Nato och bort från den alliansfria hållning som tjänade Sverige väl under närmare 200 år.

Nätverket Folk och fred har startats av aktiva i miljörörelsen för att förena fredsrörelsen, solidaritetsrörelsen, kristna och andra med olika utgångspunkter, landsbygdsbor och stadsbor bakom parollen ”fred på jorden och fred med jorden”. Den första utåtriktade kampanjen startades som stöd till namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap!

Med aktioner där det finns breda gemensamma intressen vill nätverket lägga grunden för Folk och fred-möten i Sälen varje år. Detta som en motvikt till Folk och försvar där näringslivets storföretag och Natoanhängare getts en för stor plats.

Nätverket vill särskilt verka för att Sverige fullföljer sitt långvariga engagemang för att avskaffa kärnvapen enligt det svenska folkets vilja. Värdlandsavtalet med Nato tas nu till intäkt av USA och flera svenska partier för att Sverige inte ska skriva på FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Alternativet till att satsa på närmande till stormaktsblock med kärnvapen och militär upprustning är att satsa på fred, miljö och välfärd. Eller som den äldsta medlemmen, Birgitta Hambraeus, säger: ”Jag tror på en värld där vi samarbetar och krig är otänkbart”. I nätverket deltar både enskilda och organisationer men inte partier.

Nätverket Folk och fred uppmanar alla att skaffa sig mer kunskap och delta i kampanjen på nätverkets sida på Facebook och hemsidan.

Nätverket Folk och Freds uttalande Nej till Aurora 20 – För freden, miljön och välfärden slutar med kraven:

• Stoppa militärövningen Aurora som för oss närmare Nato!

• Skriv på FN:s konvention om kärnvapenförbud!

• Riv upp värdlandsavtalet med Nato!

• Satsa på avspänning och civil beredskap!

• Stoppa upprustningen – mer resurser till miljön och välfärden!