Radar · Miljö

Ny studie: Älgar anpassar sig efter klimatet

En liten nyfödd älgkalv.

De svenska älgkorna vet när det är bäst att kalva. För varje breddgrad norrut kalvar kon i snitt 2,5 dagar senare. ”Ger hopp om framtiden.”

– Det ger hopp om framtiden och tyder på att älgarna kan anpassa sig efter vårt förändrade klimat på längre sikt, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi och ansvarig för långtidsstudien om älgar och klimat 1990–2017, tillika känd från SVT:s satsning ”Den stora älgvandringen”.

Professor Göran Ericsson tror att Sveriges älgar kommer att kunna anpassa sig efter ett förändrat klimat på längre sikt
Professor Göran Ericsson tror att Sveriges älgar kommer att kunna anpassa sig efter ett förändrat klimat på längre sikt. Men de kortsiktiga effekterna är ofta svåra. 

Kalvarna dör på Öland

I andra studier som SLU har gjort på Öland har det visat sig att älgarna tar mycket stryk av den allt tidigare våren. Mellan 60 och 85 procent av kalvarna dör under sommaren, beroende på år. * I andra delar av södra Sverige är överlevnaden ofta 90 procent, så skillnaden är stor.

Det beror troligen på att Ölandskalvarna föds för sent för att kunna dra nytta av växtligheten på bästa sätt. För älgkon som kalvar ska energin räcka både till kalvarnas mjölk och till att lägga på sig fett inför höstens parning och den energifattiga vintern. Därför är det viktigt att hon kalvar då det finns mycket foder av hög kvalitet.

Ett kilo om dagen

– Man ska tänka på att kalvarna behöver öka i vikt med ett kilo om dagen. Mot slutet av sommaren väger de över 100 kilo, säger Göran Ericsson.

Om de överlever.

Göran Ericsson konstaterar avslutningsvis att en allt tidigare vår troligen skulle påverka älgkor i norra Sverige mindre än älgkor i södra Sverige, på kort sikt.

Världsunik studie

I en studie som beskrivs som världsunik har forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU studerat 1129 kalvningsdatum för 555 älgkor från Växjö i söder till Nikkaluokta i norr.
De 18 studieområdena är fördelade över 12 breddgrader (56–68ᵒ N, 1 350 km) och sex vegetationszoner. Förenklat gäller att för varje breddgrad norrut, kom kalvningen i snitt 2,5 dagar senare.

Läs mer: Divergence in parturition timing and vegetation onset in a large herbivore—differences along a latitudinal gradient