Radar · Nyheter

Allt fler självmord bland yngre kvinnor

Självmorden ökar bland unga och kvinnor i åldern 25–44 år, visar den senaste statistiken.

Självmorden ökar bland unga och bland kvinnor i åldern 25–44 år. Samtidigt riskerar den pågående pandemin att ytterligare förvärra situationen.

Det skriver Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide zero, Elin Fröding, chefsläkare vid Region Jönköping, och Danuta Wasserman, chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (Nasp), på Dagens Nyhetes debattsida.

De senaste 20 åren har självmordstalen ökat med cirka en procent årligen bland såväl yngre kvinnor som bland unga i åldrarna 15-24 år. Det visar färska analyser av den senaste självmordsstatistiken från Socialstyrelsen som gjorts av Nasp.

Ökningen bland kvinnor är en trend som först nu har gått att fastställa, skriver debattörerna, som vill att hela vårdkedjan ska stärkas genom förbättrad samverkan och samsyn i behandlingen av självmordsbenägna patienter.