Intro

Välkommen till dagens Syre!

Att Australien stänger in flyktingar på öarna Manus och Nauru är ingen nyhet. Men att det enligt en åklagare på den Internationella brottmålsdomstolen kan vara grunden till ett brott mot mänskligheten är något både nytt och stort. Australiens modell är inte bara inhuman, utan också extremt dyr för skattebetalarna: 1,2 miljarder dollar årligen.

Nu har lägren på öarna nästan tömts, men ingen har fått komma till det australiensiska fastlandet. Istället är de på Papua Nya Guinea eller har ansökt om att få komma till USA under en ifrågasatt migrationsuppgörelse länderna emellan.

Den australiensiska politikern Andrew Wilkie har varit i kontakt med den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) sedan 2014. Wilkie menar att brotten som pågår på öarna Manus och Nauru bör utredas av ICC, som utreder grova folkrättsbrott. Nu har en åklagare svarat att brotten utgör en grund för brott mot mänskligheten – men att de inte kommer agera i stunden.

Oavsett om ICC inte inleder ett åtal har en åklagare från domstolen bekräftat att Australiens migrationspolitik bryter mot internationella folkrättsliga principer:

– ICC:s svar är en anmärkningsvärd fördömning av grymheten i den australiensiska regeringens politik för asylsökande. Vi har länge känt att regeringens behandling av asylsökande har varit barbarisk, omänsklig och dyr, men nu råder det inte några tvivel, säger Andrew Wilkie till The Guardian.