Radar · Morgonkollen

Polacker tappar tron till kyrkan

Poliser och en rättighetsaktivist utanför en kyrka i Warszawa i augusti.

Håller den katolska kyrkan på att tappa sitt starka stöd i Polen Opinionsundersökningar visar på ett sjunkande förtroende efter att övergrepp mot barn och kyrkans stora inflytande över politiken i år har hamnat i fokus.

Under de senaste månaderna har den katolska kyrkan i Polen skakats, dels av avslöjanden om övergrepp mot barn, dels av omfattande protester mot en rejäl skärpt abortlagstiftning som införs med kyrkans välsignelse.

41 procent av polackerna har en positiv bild av kyrkan, enligt en undersökning som opinionsinstitutet CBOS genomfört, rapporterar nyhetsbyrån PAP. Det är en minskning med åtta procentenheter sedan september, då en motsvarande undersökning visade att 49 procent hade en positiv bild av kyrkan.

Av de totalt 1 010 tillfrågade säger 47 procent att de känner ett missnöje över kyrkan, jämfört med 41 procent i september.

Även i en annan undersökning, som presenterades i november, var det fler som var negativt inställda till kyrkan än tvärtom. Den visade att andelen som litar på kyrkan har minskat från 58 procent till 40 procent på fyra år.

I en dokumentär som har fått stor spridning i Polen anklagades en biskop för att ha mörklagt prästers övergrepp mot barn. Biskopen tvingades avgå och dokumentären har följts av en offentlig diskussion som tidigare har varit belagd med tabu.

Under hösten och tidiga vintern har hundratusentals människor demonstrerat runt om i landet i protest mot ett beslut i författningsdomstolen, som i praktiken innebär att nästan alla aborter som utförs blir förbjudna.