Radar · Utrikes

Många emot vaccinering i USA – flockimmunitet hotad

Motståndet till att vaccinera sig mot covid-19 är stort i USA.

En ny undersökning visar att motståndet till att vaccinera sig mot covid-19 är omfattande i USA. Det har dels väckt en oro kring om landet kommer att uppnå flockimmunitet, och dels satt fokus på arbetsrättsliga frågor.

Det är opinionsinstitutet Pew som nu presenterar nya siffror över hur USA:s invånare ställer sig till vaccinering mot covid-19. Utfallet: 39 procent av invånarna vill inte vaccinera sig.

USA:s smittskyddschef Anthony Fauci menar att detta riskerar att stuka vaccineringen i landet, något som tidningen Arbetet också har rapporterat om. Enligt Fauci krävs det 75-80 procents vaccinationsgrad för att befolkningen ska uppnå flockimmunitet. Om så många som 39 procent inte vaccinerar sig tror han att det finns en risk att man inte uppnår det målet.

Arbetsgivare kräver vaccinering

Anthony Fauci tror dock att vaccineringsgraden kan öka till följd av krav från arbetsgivare. I USA har nämligen arbetsgivare – med vissa undantag – laglig rätt att kräva från anställda att de vaccinerar sig, något som CNBC nyligen rapporterade om, så även Arbetet.

– Enligt lagen kan en arbetsgivare tvinga en anställd att vaccinera sig, och sparka dem om de inte gör det, säger Roger Dunn, arbetsrättsjurist i Dallas, till CNBC.

I Sverige är det annorlunda. Här omfattas alla anställda inom offentlig verksamhet av grundlagsskyddet som förbjuder krav om kroppsliga ingrepp. Det inkluderar krav om att vaccinera sig.

Anti-vaxxare ett hot

En förklaring till att så många ställer sig emot vaccinering i USA, och även i andra delar av världen, är antivaccinrörelsen. Till följd av sociala mediers genomslagskraft har också vaccinmotståndarna, så kallade anti-vaxxare, vuxit i antal de senaste åren.

Så sent som förra året drabbades USA av det största mässlingsutbrottet på 25 år. Orsaken var låg vaccinationsgrad vilket kopplades samman med antivaccinrörelsen, något som bland annat rapporterats i det brittiska medicinska magasinet The Lancet

Faktum är att Världshälsoorganisationen (WHO) listar vaccinmotstånd som ett av de tio största hoten mot den globala folkhälsan.