Radar · Utrikes

Luftföroreningar orsakade nioårings död i Storbritannien

Smog över London.

En nioårig flicka som dog 2013 i London kan vara den första människan som officiellt har fått luftföroreningar listad som dödsorsak. Hon led av svår astma och luftföroreningarna förvärrade hennes sjukdom, enligt ett nytt utlåtande från en brittisk obduktionsdomstol.

Det är den nioåriga flickans mamma Rosamund Kissi-Debrah som har drivit hennes fall ända sedan 2014 för att försöka fastställa vad dottern dog av. Ella Kissi-Debrah hade varit sjuk i svår astma under tre år och hade tidigare drabbats av flera andningsstillestånd med flera sjukhusvistelser som följd. I Februari 2013 dog hon efter att en astmaattack lett till hjärtstillestånd.

Men det är först nu som ett utlåtande har kommit. Enligt London Inner South Coroner’s Court dog flickan av “”astma orsakad av återkommande exponering mot höga nivåer av luftföroreningar”.

– Luftföroreningar var en betydande bidragande faktor till både insjuknandet och förvärrandet av hennes astma, säger obducenten Philip Barlow, rapporterar The New York Times.

Bodde bredvid motorväg

Familjen bodde nära en genomfartsled i London och föroreningarna i området överstiger regelbundet Världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer. Mamman har sagt att om hon hade vetat att luftföroreningarna förvärrade dotterns astma hade de flyttat, men någon sådan information ska hon inte ha fått.

Londons borgmästare, Sadiq khan, har kallat utlåtande för historisk vändpunkt och har hyllat Rosamund Kissi-Debrah för hennes kamp för upprättelse.

“Giftiga luftföroreningar är en fara för folkhälsan och särskilt för våra barn. I dag är en vändpunkt så att andra familjer inte behöver lida som på samma sätt som Ellas familj”, säger Sadiq Khan i ett uttalande, enligt CNN.

London planerar att satsa flera miljarder kronor på att få ner luftföroreningarna och minska kväveoxidhalterna som finns i utsläpp från transporter och bilar.