Radar · Politik

Jubel över Deb Haaland – första ministern från USA:s urfolk

Urfolk, miljöaktivister och progressiva demokrater jublar. Deb Haaland tar plats i Joe Bidens regering och blir den första ministern i landet som tillhör ursprungsbefolkningen – om Senaten godkänner henne. ”Det ger en boost till urfolk runt om i världen”, säger Åsa Larsson Blind, ordförande för Svenska samernas riksförbund.

Joe Biden nominerar Deb Haaland, kongressledamot från New Mexico, till inrikesminister. Därmed  får Haaland, som tillhör urfolket laguna peoblo, ansvar för bland annat skydd av värdefull natur.

– Jag är evigt tacksam och kommer göra allt jag kan för att agera kraftfullt för oss alla, vår planet och all vår skyddade mark, säger Deb Haaland i ett uttalande.

Deb Haaland har bland annat gjort sig känd genom sitt engagemang mot oljeledningen Dakota access som planerats gå över urfolks mark, men som stoppades tillfälligt i somras.

Klimatrörelsen Sunrise movement hör till dem som den senaste tiden propagerat för att Joe Biden ska utse Haaland till minister. Deras ledare ledare Varshini Prakash gratulerar Joe Biden på twitter för att han ”skriver historia”:

”För första gången tar en person från ursprungsbefolkningen – och en badass (ungefär ”fenomenal”) klimatkämpe – plats i administrationen”, skriver hon.

Också i Demokraternas vänsterfalang är glädjen stor efter utnämningen av Haaland.

”Ja, det här är minister Deb Haaland, alla ni förespråkare för vit makt-rörelsen som nu kokar efter beskedet”, twittrade kongressledamoten Rashida Tlaib som svar på reaktioner med rasistiska förtecken mot utnämningen.

Republikanerna kan sätta käppar i hjulet

För att Deb Haaland ska bli minister krävs att Senaten godkänner henne. Där har Republikanerna majoritet i nuläget, vilket kan förändras om de två demokratiska kandidaterna vinner valet i Georgia i början av januari. För Republikanerna kan Haalands progressiva profil vara svårsmält.

De senaste åren har personer från ursprungsbefolkningar intagit politiska toppositioner på flera håll i världen. Så sent som i höst utsågs Nanaia Mahuta från maurifolket till utrikesminister i Nya Zeeland. För ett år sedan avgick Evo Morales som tillhör mymarafolket efter 13 år som president i Bolivia. Jody Wilson-Raybould och Hunter Tootoo är namnen på de två ministrar från den kanadensiska ursprungsbefolkningen aboriginerna som 2015 tog plats i Justin Trudeaus regering.

Inga samer i svenska regeringar

Men i Sverige har den samiska befolkningen ännu inte varit representerad i regeringen.

Åsa Larsson Blind, ordförande för Svenska samernas riksförbund (SSR), hoppas att utnämningen av Haaland sätter ljuset på den samiska representationen i svensk politik.

– Det ger en boost till urfolk runt om i världen. Det ger möjlighet en att diskutera hur det ser ut hos oss, säger hon.

Ett skäl till att personer som identifierar sig som samer ännu inte utsetts till toppositioner i svensk politik tror Åsa Larsson Blind är att även om samer varit mindre drabbade av våld från staten än de amerikanska urfolken, har osynliggörandet av samer och samisk kultur varit desto större. I Sverige har det funnit en föreställning om att man är ett homogent land.

– Det har funnits en uppfattning i Sverige om att alla ska vara lika. Mycket av samernas kamp har handlat om att få vara ett eget folk, säger Åsa Larsson Blind.

Detta har också gjort att man från samiskt håll ofta valt att engagera sig i den samiska politiken, snarare än den svenska, påpekar Åsa Larsson Blind.

– Vi känner fortfarande behov av att erkännas som folk och bygga vårt eget samhälle. Det är dit mycket av vår energi har riktats.