Radar · Miljö

Efter den nioåriga flickans död – länder brister i att få ned utsläpp

En stor utsläppskälla till de partiklar och skadliga gaser som påverkar vår hälsa negativt kommer från bilar med förbränningsmotorer.

Nyligen konstaterades att en ung flicka i London dött på grund av luftföroreningar. Till 2030 ska utsläppens påverkan på vår hälsa ha halverats, enligt EU. Men endast två länder är på rätt kurs, enligt en ny rapport från den EU-övergripande miljöorganisationen European Environmental Bureau (EEB).

En svår astmaattack fick en nioårig flicka i London att föras till sjukhus en februaridag 2013, där dog hon av hjärtkramper. I onsdags – sex år senare, konstaterar en utredning att den direkta dödsorsaken var luftföroreningar. Ett historiskt beslut, då det var första gången som luftföroreningar pekats ut som en direkt dödsorsak i Storbritannien.

Men att luftföroreningar är skadligt för hälsan är inget nytt. Varje år dör hundratusental personer i Europa en för tidig död på grund av utsläpp av skadliga partiklar och gaser. Bovarna är flera. Men trafiken den största.

"En skandal"

EU-länderna är överens om att halvera påverkan på hälsan till 2030 jämfört med påverkan 2005. Utsläppen minskar men arbetet går trögt. Det menar EEB, som samlar runt 150 miljöorganisationer runt om i Europa.

Endast Belgien och Slovakien är på rätt kurs, enligt en ny rapport. EEB har granskat de färdplaner som EU-länderna har utfärdat, och där kommit fram till slutsatsen att övriga länder inte kommer att målen.

– Med vår hälsa och miljö på spel, är det en skandal att alla förutom två medlemsländer är på väg att fullfölja sina åtaganden att minska luftföroreningarna det här årtiondet, säger Margherita Tolotto, från EEB i ett uttalande.