Radar · Inrikes

Brå ska kartlägga afrofobiska hatbrott

Åsa Lindhagen (MP), minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, vill förstärka det förebyggande arbetet mot rasism.

Motivet till 70 procent av de anmälda hatbrotten 2018 var rasism eller främlingsfientlighet. Nu ger regeringen Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag att göra en fördjupad studie med fokus på afrofobiska hatbrott.

”Några former av rasism nämns särskilt i regeringens handlingsplan mot rasism, varav afrofobi är en av dem. Vi vet att afrosvenskar är utsatta för hatbrott i Sverige och då är det angeläget att vi lär oss mer om detta”, säger Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, i en skriftlig kommentar.

Brå ska i granskningen belysa den afrofobiska hatbrottslighetens karaktär för att få förbättrad kunskap och kunna förbättra det förebyggande arbetet mot rasism och då särskilt afrofobi, skriver regeringen på sin hemsida.

Som ett led i studien ska Brå hämta in kunskap och erfarenheter från organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter.

Uppdraget är en del av arbetet inom ramen för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. I planen ingår arbete mot olika former av rasism, däribland afrofobi. Regeringen har tidigare i år gett länsstyrelserna i uppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden, med fokus på afrofobi.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 25 november 2022. Brå får 1 750 000 kronor för att genomföra uppdraget.