Radar · Migration

Många utvisningsdömda blir kvar i Sverige

Patrik Engström, chef för nationella gränspolisen.

Många som dömts för brott och som ska utvisas blir trots domen och beslutet om utvisning kvar i Sverige, visar en granskning som P1-programmet I lagens namn gjort.

Enligt den granskning som I lagens namn gjort var det mellan åren 2011 till 2019 minst tio procent av de utvisningsdömda som inte utvisades. Det innebär i antal personer att 600 individer inte kunnat utvisas.

Det beror ofta på vad som kallas verkställighetshinder, att personen på grund av praktiska omständigheter inte kan utvisas. En annan anledning är att personens hemland inte tar emot de medborgare som inte går med på att återvända frivilligt. Libanon, Eritrea, Iran, Irak och Somalia hör till dessa länder som av chefen för den nationella gränspolisen, Patrik Engström, kallas för ”problemländer”.

– Till många av de här länderna så kan man återvända om man gör det frivilligt. Våra 5 problemländer är Irak, Iran, Somalia, Libanon och Eritrea. Till dessa länder kan du återvända frivilligt, men om du väljer att inte göra det har vi väldigt begränsade möjligheter att verkställa det med tvång, säger Patrik Engström till I lagens namn.

När en utvisning inte kan verkställas innebär det att personen släpps fri. Detta gäller både i de fall när det rör sig om någon som dömts till brott och ska utvisas och för andra personer som fått avslag på sin asylansökan. I lagens namn tar upp ett fall med en man som inte kan utvisas till sitt hemland på grund av att han inte återvänder frivilligt. Mannen ska enligt programmet ha våldtagit, misshandlat och förföljt en kvinna som uppger att hon känner sig lurad av systemet och är orolig för sin säkerhet.

– Han blir ju inte utvisad, då har han inte sonat sitt brott! Jag känner mig helt jävla lurad av systemet, säger kvinnan.

Peter Larsson, fältpolis i Göteborg, har under sitt arbete stött på många utvisningsdömda som avtjänat sina straff på gatan. Många begår enligt honom brott igen och det är ofta då polisen kommer i kontakt med dem.

Det är dock långt ifrån alla utvisningsdömda personer som begår brott, har avtjänat fängelsestraff eller är kriminella. Många unga, ensamkommande afghaner ser det exempelvis som sin sista utväg att hålla sig undan sin utvisning då de inte anser att de kan återvända till Afghanistan, där det pågår ett krig eller konflikt i flera regioner. Många flyktingar som fått avslag på sin asylansökan hamnar i limbo då utvisningar inte går att genomföra av praktiska skäl.