Radar · Miljö

Isen i Norra ishavet smälter snabbt

Norra ishavet värms upp snabbare än vad man tidigare trott.

Norra ishavet värms upp snabbare och isen smälter i högre takt än vad forskarna tidigare har trott. Orsaken är att temperaturökningen de senaste årtiondena inte räknats med i de aktuella klimatmodellerna, visar en ny studie.

Temperaturerna i Norra ishavet, som ligger mellan Norge, Ryssland, Kanada, Grönland och Alaska, har stigit med en grad var tionde år de senaste 40 åren. I Barents hav och runt norska Svalbard har de ökat ännu mer, med 1,5 grad, under samma tidsperiod.

– Våra analyser av förhållandena i Norra ishavet visar att vi helt klart har underskattat takten på temperaturökningarna i atmosfären närmast havsytan, vilket i slutändan har lett till att is i havet har försvunnit snabbare än vi förutspått, säger Jens Hesselbjerg Christensen, professor vid Niels Bohr-institutet vid Köpenhamns universitet och en av forskarna bakom studien.

Han understryker att det inte helt är fastställt vilken betydelse temperaturökningen har, men att det är viktigt med insatser för att bromsa den globala uppvärmningen.

– Vi har tittat på klimatmodellerna som analyserats och bedömts av FN:s klimatpanel. Bara de modeller som baseras på det värsta tänkbara scenariot, med de högsta koldioxidutsläppen, kommer i närheten av vad våra temperaturmätningar visar de senaste 40 åren, säger Jens Hesselbjerg Christensen.

Även forskare från Norge, Danmark och Australien har deltagit i studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change.